Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa wizja uniwersyteckiej współpracy międzynarodowej w ramach projektu European Degree label

Nowa wizja uniwersyteckiej współpracy międzynarodowej w ramach projektu <span lang="en">European Degree label</span>

Ogólnoeuropejskie konsorcjum sześciu związków uniwersyteckich uzyskało wsparcie Komisji Europejskiej dla ED-AFFICHE dotyczące pilotażu European Degree label finansowanego z programu Erasmus+. Ta bezprecedensowa współpraca umożliwi uniwersytetom europejskim: Una Europa, 4EU+, CHARM-EU,EC2U, EU-CONEXUS i Unite! podjęcie odważnych kroków w kierunku realizacji European Degree label. Korzystając ze wspólnej wiedzy eksperckiej, konsorcjum będzie dążyć do usprawnienia procesu opracowywania wspólnych dyplomów, co stanowi główny element projektu.

- W pilotażu European Degree label dostrzegliśmy potencjał, który wykracza poza bezpośrednie cele i czas trwania projektu. Mamy nadzieję, że dzięki temu silnemu konsorcjum uda nam się osiągnąć znaczący postęp w kierunku realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest rozwój i wdrażanie wspólnych stopni naukowych w Europie. Chcemy osiągnąć znaczący wpływ na wszystkie rodzaje uniwersytetów w całym europejskim obszarze szkolnictwa wyższego - mówi profesor Luc Sels , rektor KU Leuven, reprezentujący Una Europa w konsorcjum projektowym.

Wnioskodawcy projektu reprezentują zróżnicowane i silne konsorcjum łączące w sumie 51 instytucji szkolnictwa wyższego z 22 różnych krajów w całej Europie, które jest wspierane przez 18 krajowych i regionalnych ministerstw odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, a także kluczowych partnerów zajmujących się m.in. akredytacją i zapewnianiem jakości. Uczestniczące w projekcie uczelnie są głęboko zakorzenione w swoich ekosystemach, mają wieloletnią tradycję współpracy międzynarodowej i liczne osiągnięcia w opracowywaniu wspólnych programów. Razem, uniwersytety stanowią łączne środowisko studentów i pracowników liczące prawie 2 miliony osób. Ta społeczność studentów, specjalistów i pracowników akademickich będzie aktywnie zaangażowana w działania projektowe.

- Europejskie związki uniwersytetów są środowiskiem doświadczalnym dla następnej generacji wspólnych programów. Joint European Degree label może być przełomową propozycją, ale tylko wtedy, gdy towarzyszyć jej będzie wola odpowiednich organów decyzyjnych państw członkowskich do dalszej harmonizacji systemów szkolnictwa wyższego i stopniowego usuwania wielu przeszkód, z którymi borykają się europejskie uniwersytety - powiedział Anders Söderholm, prezes KTH Royal Institute of Technology, członek Unite! Alliance.

W ciągu jednego roku konsorcjum projektowe przyjrzy się kompleksowo wspólnym programom, przeprowadzi dogłębną analizę swojego obszernego portfolio i zorganizuje strategiczne działania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, aby ułatwić otwarty dialog między uniwersytetami a ich krajowymi i regionalnymi ustawodawcami. Konsorcjum ma na celu pogłębienie wiedzy na temat bieżących wyzwań związanych z opracowywaniem wspólnych programów oraz zainicjowanie wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim. To właśnie ten proces wzajemnego uczenia się pomiędzy zainteresowanymi stronami w całej Europie może ostatecznie doprowadzić do opracowania transnarodowych strategii w celu pokonania barier.

- Ten pilotażowy projekt nie tylko umożliwi Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich przetestowanie European Degree label, ale także wzmocni współpracę, do której dąży Rada Europejska, między uniwersytetami europejskimi, państwami członkowskimi i Komisją Europejską we wspólnym tworzeniu przyszłego Europejskiego Obszaru Edukacyjnego.

- Wizja konsorcjum dotycząca projektu pilotażowego pogłębi współpracę z państwami członkowskimi, które zostały powołane w ciągu pierwszych trzech lat trwania inicjatywy. Hiszpania, która w tym roku obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, jest doskonałym przykładem tej współpracy - podkreślił dr Joan Guàrdia Olmos, rektor Uniwersytetu w Barcelonie, członek CHARM-EU.

Konsorcjum projektu postrzega European Degree label jako wyjątkowe narzędzie do zwiększenia współpracy transnarodowej w ramach europejskiego szkolnictwa wyższego, co ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego wpływu na atrakcyjność i konkurencyjność tego sektora na arenie światowej.

Polecamy również
Nowe centra doskonałości naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Nowe centra doskonałości naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński w <span lang="en">QS World University Rankings by Subject</span>
Uniwersytet Jagielloński w QS World University Rankings by Subject
Upamiętnienie profesora Stanisława Estreichera
Upamiętnienie profesora Stanisława Estreichera
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku
Profesor Katarzyna Fazan autorką teatralnej książki roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron