Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Andrzej Betlej nadal w Radzie Muzeum Łazienki Królewskie

Prof. Andrzej Betlej nadal w Radzie Muzeum Łazienki Królewskie

W Warszawie odbyła się uroczystość powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie na kadencję 2022-2026. Członkiem do tego gremium przez kolejne 4 lata pozostanie dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez instytucję jej obowiązków względem zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów, do których została powołana. Zespół, na podstawie rocznego sprawozdania, ocenia również działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan jej działalności.

Muzeum Łazienki Królewskie to zlokalizowany w ścisłym centrum miasta zespół pałacowo-ogrodowy z pięknie rozplanowaną i ukształtowaną przestrzenią, najwyższej wartości artystycznej zabytkową architekturą, starym drzewostanem i bogatą roślinnością oraz systemem kanałów i zbiorników wodnych. Znajduje się w nim 21 zabytkowych obiektów architektury, w tym m.in. Pałac na Wyspie, Biały Dom, Stara Oranżeria, Teatr Królewski, Podchorążówka i Pałac Myślewicki oraz ok. 8,5 tys. drzew, w tym cztery pomniki przyrody. Na zbiory Muzeum Łazienki Królewskie składa się wyposażenie zabytkowych wnętrz, rzeźby i pomniki w Ogrodach Łazienkowskich. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja dzieł sztuki, przede wszystkim cenne obrazy i rzeźby będące częścią zbiorów króla Stanisława Augusta.

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ pracuje w Instytucie Historii Sztuki UJ, którego był dyrektorem w latach 2012-2015. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jest osobą znaną w środowisku naukowym historyków sztuki. Stypendysta zagraniczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Kościuszko Foundation, wielokrotnie Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z jego inicjatywy powstała stała Konferencja Dyrektorów Instytutów Historii Sztuki w Polsce. W latach 2016-2020 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Od ponad 3 lat jest dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu.

Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki za pracę doktorską, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP, Nagrodą im. prof. Jerzego Łozińskiego. Za rozprawę "SIBI, DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku" otrzymał w grudniu 2010 r. Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.

Polecamy również
UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy <span lang='en'>PAAR-net COST Action </span>

UJ został wybrany jako instytucja zarządzająca grantem dla inicjatywy PAAR-net COST Action

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Studentka UJ Daria Nawój triumfowała w drugim rzucie Akademickich Mistrzostw Małopolski

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Doktoranci UJ w międzynarodowych konsorcjach badawczych

Profesor Paulina Kramarz wśród 25 Polek, które walczą o lepsze jutro

Profesor Paulina Kramarz wśród 25 Polek, które walczą o lepsze jutro

Widok zawartości stron Widok zawartości stron