Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ rozpoczyna oficjalną współpracę z MuFo

UJ rozpoczyna oficjalną współpracę z MuFo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel oraz Marek Świca dyrektor Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie podpisali 1 marca porozumienie o współpracy, w którym deklarują wolę wspólnych działań m. in. w zakresie działalności badawczej, naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej, konserwatorskiej, digitalizacyjnej i wydawniczej, a także promocji i upowszechniania nauki, kultury, sztuki oraz dziedzictwa.

Marek Świca podkreślał, że kontakty między największą krakowską uczelnią a muzeum trwają od lat, są bardzo częste i owocne, między innymi dlatego, że duża część jego pracowników jest, tak jak on sam, absolwentami UJ, którzy podtrzymują relacje ze swoimi macierzystymi jednostkami UJ. Dyrektor MuFo  z zadowoleniem zapowiedział także, że wkrótce do procesu dydaktycznego studiów z historii sztuki wprowadzony zostanie moduł poświęcony historii fotografii. MuFo wesprze także działania dydaktyczne w obszarze zagadnień muzealnictwa dla studentów kształcących się w kierunku ochrony dóbr kultury.

Prof. Jacek Popiel również zaznaczył, że współpraca naukowa między podpisującymi porozumienie instytucjami trwa od dawna na poziomie miedzy poszczególnymi pracownikami i naukowcami, zatem podpisanie dokumentu jedynie ją sformalizuje. Wyraził nadzieję, że podpisana umowa spowoduje wzmocnienie działań na poziomie całego uniwersytetu, a nie jedynie wybranych jednostek i już wkrótce przełożą się one na konkretne projekty adresowane do studentów, doktorantów i badaczy.

Rektor UJ ocenił także, że MuFo jest po pierwsze wyjątkowo przyjazną przestrzenią dla badaczy, po drugie, może stanowić dla studentów swoisty warsztat, gdzie będą mogli oni posiąść wiedzę praktyczną.

W wydarzeniu wzięli udział także m.in. dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Remigiusz Sapa, dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Jarosław Fazan, prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ oraz prof. Małgorzata Radkiewicz z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, a zarazem członkini Rady Muzeum Fotografii.

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce publiczną instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. Zajmuje się fotografią ujętą, jako fenomen kulturowy, który w istotny sposób określa od prawie dwustu lat ikonosferę człowieka, przejawiając się w najróżniejszych sferach jego życia: nauce, mediach, praktykach związanych z upamiętnianiem i dokumentowaniem przeszłości, propagandzie, reklamie i wreszcie w sztuce. Istotną rolą muzeum jest upowszechnianie wiedzy o medium fotograficznym wpisującym się w szeroko rozumianą sztukę wizualną i podnoszenie kompetencji kulturowych w zakresie jego odbioru. Misją MuFo jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą, jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Otworzono Przestrzenie Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Razem upowszechniajmy wiedzę o klimacie

Razem upowszechniajmy wiedzę o klimacie

Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

Projekt "Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ do 2030 roku" przekazany rektorowi

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Dwie szkoły doktorskie UJ mają nową siedzibę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron