Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ rozpoczyna oficjalną współpracę z MuFo

UJ rozpoczyna oficjalną współpracę z MuFo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel oraz Marek Świca dyrektor Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie podpisali 1 marca porozumienie o współpracy, w którym deklarują wolę wspólnych działań m. in. w zakresie działalności badawczej, naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej, konserwatorskiej, digitalizacyjnej i wydawniczej, a także promocji i upowszechniania nauki, kultury, sztuki oraz dziedzictwa.

Marek Świca podkreślał, że kontakty między największą krakowską uczelnią a muzeum trwają od lat, są bardzo częste i owocne, między innymi dlatego, że duża część jego pracowników jest, tak jak on sam, absolwentami UJ, którzy podtrzymują relacje ze swoimi macierzystymi jednostkami UJ. Dyrektor MuFo  z zadowoleniem zapowiedział także, że wkrótce do procesu dydaktycznego studiów z historii sztuki wprowadzony zostanie moduł poświęcony historii fotografii. MuFo wesprze także działania dydaktyczne w obszarze zagadnień muzealnictwa dla studentów kształcących się w kierunku ochrony dóbr kultury.

Prof. Jacek Popiel również zaznaczył, że współpraca naukowa między podpisującymi porozumienie instytucjami trwa od dawna na poziomie miedzy poszczególnymi pracownikami i naukowcami, zatem podpisanie dokumentu jedynie ją sformalizuje. Wyraził nadzieję, że podpisana umowa spowoduje wzmocnienie działań na poziomie całego uniwersytetu, a nie jedynie wybranych jednostek i już wkrótce przełożą się one na konkretne projekty adresowane do studentów, doktorantów i badaczy.

Rektor UJ ocenił także, że MuFo jest po pierwsze wyjątkowo przyjazną przestrzenią dla badaczy, po drugie, może stanowić dla studentów swoisty warsztat, gdzie będą mogli oni posiąść wiedzę praktyczną.

W wydarzeniu wzięli udział także m.in. dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Remigiusz Sapa, dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Jarosław Fazan, prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ oraz prof. Małgorzata Radkiewicz z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, a zarazem członkini Rady Muzeum Fotografii.

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce publiczną instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. Zajmuje się fotografią ujętą, jako fenomen kulturowy, który w istotny sposób określa od prawie dwustu lat ikonosferę człowieka, przejawiając się w najróżniejszych sferach jego życia: nauce, mediach, praktykach związanych z upamiętnianiem i dokumentowaniem przeszłości, propagandzie, reklamie i wreszcie w sztuce. Istotną rolą muzeum jest upowszechnianie wiedzy o medium fotograficznym wpisującym się w szeroko rozumianą sztukę wizualną i podnoszenie kompetencji kulturowych w zakresie jego odbioru. Misją MuFo jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą, jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron