Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kilkudziesięciu studentów UJ ze stypendiami za znaczące osiągnięcia

Kilkudziesięciu studentów UJ ze stypendiami za znaczące osiągnięcia

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) opublikowało wyniki konkursu o stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Najwięcej laureatów studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tysięcy złotych.

 

Rektorzy uczelni nadzorowanych przez MEiN przedstawili ministrowi 1150 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023. Do merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonych kandydatów został powołany zespół doradczy, liczący 47 członków reprezentujących dyscypliny naukowe i artystyczne. Zgodnie z wytycznymi przy przyznawaniu stypendiów obowiązywała zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów. W przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe przyznaje się nie więcej niż 36 stypendiów. Tym samym studenci w tej grupie konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Spośród 1104 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wskazał 414 stypendystów. Najwięcej z nich zostało zgłoszonych przez Uniwersytet Jagielloński - 45, Uniwersytet Warszawski - 42, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 28, Politechnikę Wrocławską - 27, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 21, Uniwersytet Rzeszowski - 19, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - 18, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 17, Politechnikę Śląską w Gliwicach - 15, Politechnikę Warszawską - 13 oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Gdański - 10.

Lista studentów UJ, którym przyznano stypendia za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023:

 • Jakub Batko - lekarski,
 • Kseniia Boidachenko - chemia,
 • Paweł Bonarek - chemia,
 • Michał Bonczar - lekarski,
 • Jakub Cacek - psychologia,
 • Karol Ciszek - lekarski,
 • Nicole Deneka - prawo,
 • Kacper Dykas - lekarski,
 • Martyna Dziedzic - lekarski,
 • Radosław Dziedzic - lekarski,
 • Dominik Felkle - lekarski,
 • Sandra Frycz - neurobiologia,
 • Jakub Gawlik - lekarski,
 • Grzegorz Gucwa - historia,
 • Katarzyna Hetmańczyk - geografia,
 • Daniil Homza - matematyka,
 • Magdalena Jasionek - geografia,
 • Jakub Jeżowski - biologia molekularna,
 • Albert Juszczyk - lekarski,
 • Karolina Kadela - chemia,
 • Gabriela Kanclerz - lekarski,
 • Daria Konarska - amerykanistyka,
 • Michał Korman - lekarski,
 • Joanna Kot - zarządzanie zmianą społeczną,
 • Kamil Kozak - studia azjatyckie,
 • Wojciech Koziołek - lekarski,
 • Jerzy Krzeszowiak - lekarski,
 • Grzegorz Łukasiewicz - fizyka doświadczalna,
 • Jakub Łukasik - lingwistyka,
 • Weronika Marynowicz - biologia,
 • Mariia Melnykova - biotechnologia molekularna,
 • Tytus Olszewski - zarządzanie w turystyce i sporcie,
 • Andrzej Ostoja-Wilamowski - biologia,
 • Patryk Ostrowski - lekarski,
 • Dawid Pajor - lekarski,
 • Marcin Piechocki - lekarski,
 • Justyna Pogwizd - biologia,
 • Daniel Rams - lekarski,
 • Jan Roczniak - lekarski,
 • Anatoli Shatsila - matematyka,
 • Karolina Szwedzka - bezpieczeństwo narodowe,
 • Julia Wieruszewska - bioinformatyka,
 • Mateusz Wylaź - lekarski,
 • Anastasiia Zakusilo - socjologia,
 • Radosław Żak - matematyka.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo przez uczelnię w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł.

Polecamy również
Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Badaczka z UJ CM odbędzie staż w jednej z najlepszych uczelni świata

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Prestiżowe stypendia dla młodych naukowców z UJ

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Widok zawartości stron Widok zawartości stron