Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwentki UJ nagrodzone w 2. edycji konkursu "Korzenie i skrzydła"

Absolwentki UJ nagrodzone w 2. edycji konkursu "Korzenie i skrzydła"

W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie (NIKiDW) odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Korzenie i skrzydła" na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. W gronie laureatów znalazły się trzy absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyły studia na wydziałach Historycznym, Polonistyki oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Jak poinformował na stronie internetowej NIKiDW, konkurs podobnie jak w zeszłym roku spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców. Wpłynęło 30 zgłoszeń, a tematyka prac oscylowała wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą i dziedzictwem obszarów wiejskich, dotykając kwestii folkloru muzycznego i słownego, architektury wsi, muzealnictwa etnograficznego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr hab. Pani Violetty Wróblewskiej, prof. UMK oceniła je zgodnie z założeniami konkursu, przyznając ujęte w nim nagrody. Ponadto uhonorowani zostali promotorzy prac, które zajęły pierwsze miejsca oraz przyznanych zostało 5 wyróżnień honorowych.

Drugie miejsce w konkursie przyznano Marioli Petryszak za pracę "Językowo-kulturowy obraz wiejskiej przestrzeni funeralnej utrwalony w pieśniach pogrzebowych wykonywanych na Spiszu" napisanej pod opieką naukową prof. Haliny Kurek z Wydziału Polonistyki UJ. Praca powstała w celu zebrania i opracowania pieśni pogrzebowych wykonywanych na Spiszu. Przeanalizowany materiał zawiera pieśni typowe dla tego regionu, tzw. "wyśpiewki" oraz inne utwory o różnym pochodzeniu. Opracowanie oparte jest na podziale według pól znaczeniowych zawierających najistotniejsze elementy opisywanej przestrzeni funeralnej. Zostały również wykorzystane narzędzia zaczerpnięte z teorii językowego obrazu świata Jerzego Bartmińskiego. Całości dopełnia charakterystyka badanego regionu wraz z uwzględnieniem spiskiej obrzędowości pogrzebowej.

Drugą nagrodę otrzymała również Zuzanna Szkup, autorka pracy "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładzie Łemkowskiej Zagrody", której promotorem była dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie sposobów zarządzania dziedzictwem kulturowym w Łemkowskiej Zagrodzie Edukacyjnej. Ponadto, poznanie historii rodziny właścicieli oraz genezy organizacji, specyfiki jej działalności, a także sposobów zarządzania zbiorami, stanowią istotny element pracy. Metodologia pracy opiera się na badaniach jakościowych, w tym wywiadzie częściowo ustrukturyzowanym z właścicielem badanej organizacji, obserwacji jawnej uczestniczącej, analizie dokumentów, a także netografii. Współcześnie zarządzanie lokalnymi i regionalnymi instytucjami kultury wydaje się być istotne z uwagi na fakt, iż są to miejsca dające okazję do działań edukacyjnych, są szansą dla zachowania dziedzictwa kulturowego, a także mogą budować poczucie tożsamości lokalnej.

Trzecie miejsce w konkursie "Korzenie i skrzydła" zajęła Leonia Brzozowska, absolwentka Wydziału Historycznego UJ. Promotorem pracy "Kwiatowy palimpsest. Antropologiczne studium współczesnego malarstwa w Zalipiu" była dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ. Tematem nagrodzonej pracy jest antropologiczny namysł nad malarstwem zalipskim, które, choć niegdyś docenione przez etnografię i eksplorowane przez politykę kulturową, od dawna nie doczekało się wznowienia pogłębionych badań etnologicznych. Przegląd historii zjawiska i poszerzenie go o krytyczną analizę dyskursu zarysowują kontekst do opisu trzech sylwetek współczesnych zalipskich artystek, stworzonego w oparciu o materiały pozyskane podczas stacjonarnych badań terenowych. Studia przypadków stają się jednocześnie pretekstem do zaprezentowania wątków związanych z kształtowaniem narracji o sztuce ludowej Zalipia i sposobów jej wykorzystania.

Polecamy również
Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dr. Krzysztofa Giergiela

Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodziło dr. Krzysztofa Giergiela

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesorowie UJ CM nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Profesor Jan Ostrowski otrzymał tytuł Małopolanina Roku 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron