Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Troje naukowców z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 7, którego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Wsparcie o łącznej wartości ponad 112 tys. zł otrzymają naukowcy z UJ, którzy prowadzą badania wstępne i pilotażowe.

W siódmej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc. O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Finansowanie swoich badań otrzymało obecnie 49 badaczek i badaczy, wśród nich troje jest pracownikami UJ:

  • dr Joanna Kłosowska (Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ) - "Interocepcja jako predyktor sposobów regulowania emocji i nasilenia zachowań repetytywnych ukierunkowanych na ciało u osób z objawami patologicznego skubania skóry" – 38875 zł;
  • dr Anna Jurowska (Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii UJ) - "Jonowe kompleksy wanadu(V) z bioaktywnymi zasadami Schiffa jako związki o potencjalnym działaniu farmakologicznym - struktura i stabilność" – 24459 zł;
  • dr Kamil Mrożek (Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ) - "Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria śródkostnych kanałów naczyniowych ludzkich kosteczek słuchowych w mikrotomografii komputerowej (μCT)" – 48708 zł.

 

Polecamy również
Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Ruszył projekt mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia Bałtyku

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron