Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Prawie 60 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało listy rankingowe konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Złożono w nich 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. Naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego na realizację 36 projektów otrzymają 59,9 mln złotych.

 


OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

W OPUSIE można składać standardowo wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Dodatkowo w tej edycji konkursu, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii - Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 24 do finansowania zakwalifikowano 25 projektów, których kierownikami są naukowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego na łączną kwotę 47,5 mln zł. Wśród nich najwyższe dofinansowanie w wysokości 3 084 648 zł otrzymał dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ z Wydziału Chemii, którego projekt ma na celu otrzymanie i scharakteryzowanie nowych luminescencyjnych sensorów gazów zbudowanych ze związków koordynacyjnych opartych na luminescencyjnych kompleksach metali. Grant w konkursie przyznano również dr. Pawłowi Gołyźniakowi z Wydziału Historycznego, którego badania zakładają przeanalizowanie działalności artystycznej, życia i kariery włoskiego malarza i rysownika Pier Leone Ghezziego pod kątem jego zainteresowań antykwarycznych, dokumentacyjnych i archeologicznych. Z kolei zespół dr. hab. Jarosława Barana, prof. UJ z Wydziału Lekarskiego zrealizuje projekt, który ma wzbogacić obecny stan wiedzy w zakresie biologii mieloidalnych komórek regulatorowych w raku jelita grubego, a w przyszłości może przynieść wymierne korzyści w postaci opracowania nowych form leczenia nakierowanych na hamowanie rozwoju tych komórek.

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji do finansowania zakwalifikowano 11 projektów złożonych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego o wartości 12,4 mln zł.

Wśród zwycięskich wniosków konkursu SONATA 18 jest projekt dr. Jędrzeja Grodniewicza z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Wynikiem jego badań będzie zaproponowanie nowej, ujednoliconej charakterystyki samorozumienia, która będzie mogła posłużyć nam do wyjaśnienia roli, jaką samorozumienie odgrywa w naszym dobrostanie i zdrowiu psychicznym. W obszarze nauk o zdrowiu dr Agata Cieślar z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii stworzy opis funkcji białka MCPIP3 w biologii skóry. Identyfikacja czynników molekularnych i ścieżek przekazu sygnału, które przyczyniają się do utrzymania homeostazy naskórka, jest koniecznym krokiem dla rozwoju badań w kierunku opracowania nowych strategii terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń skórnych. Natomiast dr Piotr Czarnik z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej zaproponował badania, które mają doprowadzić do rozwoju metod mitigacji błędów zachodzących w trakcie obliczeń kwantowych oraz ich zastosowanie do poprawy mocy obliczeniowej komputerów kwantowych.

Ze wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do finansowania w konkursach OPUS 24 oraz SONATA 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Kolejne granty na pojedyncze działania z zakresu badań podstawowych

Chemicy z UJ publikują na łamach "<span lang="en">Molecular Cancer</span>"

Chemicy z UJ publikują na łamach "Molecular Cancer"

Naukowcy UJ na kolejnej liście rankingowej konkursu Miniatura 7

Naukowcy UJ na kolejnej liście rankingowej konkursu Miniatura 7

Granty dla młodych badaczek rozpoczynających karierę naukową

Granty dla młodych badaczek rozpoczynających karierę naukową

Widok zawartości stron Widok zawartości stron