Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wręczono Nagrodę imienia profesora Marka Sycha

Wręczono Nagrodę imienia profesora Marka Sycha

W siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. prof. Marka Sycha. Do grona laureatów dołączył dr Adrian Chrobak z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, który otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską.

 

Laureatami Nagrody im. prof. Marka Sycha mogą zostać młodzi medycy środowiska krakowskiego wyróżniający się postępami w pracy naukowo-badawczej oraz postawą etyczno-moralną. Przyznawana jest raz do roku lekarzom medycyny lub lekarzom dentystom w wieku do lat 35 w różnych specjalnościach medycznych lub doktorom w wieku do 45 lat za prace habilitacyjne, które wnoszą istotne, nowe wartości do zawodowego życia lekarskiego.

Dr Adrian Chrobak jest lekarzem specjalistą psychiatrii oraz neurobiologiem. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim UJ CM w ramach indywidualnego programu studiów z dziedziny psychiatrii, otrzymując Złotą Nagrodę Naukową Prorektora UJ CM oraz absolwentem dwustopniowych studiów kierunku neurobiologia na Wydziale Biologii UJ, które ukończył z wyróżnieniem. Otrzymał stopień doktora, uzyskując wyróżnienie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Zaburzenia funkcji motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej”. Za powyższą pracę dr Chrobak otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz Nagrodę Naukową im. W. Moczulskiego będącą wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Laureat jest autorem ponad 60 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Jego dotychczasowe badania dotyczą przede wszystkim neurobiologii zaburzeń funkcji motorycznych i poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii oraz ich związku z zaburzeniami funkcji móżdżku. Za prowadzone w tym temacie badania otrzymał Nagrodę European Forum of Psychiatric Trainess za najlepszy projekt naukowy prowadzony przez rezydenta psychiatrii w Europie.

Patron nagrody był kierownikiem Zakładu Reanimacji i Anestezjologii przy I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej oraz Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach 1984-1987 był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. Był wybitnym lekarzem, naukowcem oraz wychowawcą młodej kadry lekarskiej. Profesor Sych wyspecjalizował ponad 100 lekarzy anestezjologów, był promotorem 16 przewodów doktorskich oraz przeprowadził magisteria 56 absolwentek Wydziału Pielęgniarskiego. Zmarł 1 maja 1997 roku. Jego imieniem nazwano ulicę w krakowskich Bieńczycach.

Polecamy również
Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego dla młodego matematyka z UJ

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Nagroda Instytutu Matematycznego PAN dla Adama Kanigowskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron