Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowiec z WSMiP UJ członkiem zarządu stowarzyszenia EADI

Naukowiec z WSMiP UJ członkiem zarządu stowarzyszenia EADI

Dr hab. Marcin Grabowski, dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju, został członkiem Komitetu Zarządzającego European Association of Development and Training Institutes (EADI), będzie pełnił przy tym funkcję skarbnika stowarzyszenia. Został również mianowany członkiem Komitetu Wykonawczego, w którym będzie reprezentował Polskę.


EADI jest wiodącą europejską siecią w dziedzinie studiów nad rozwojem. Zrzesza ponad 100 instytucji z 25 krajów, organizuje działania i zapewnia platformy dla budowy sieci powiązań i wymiany doświadczeń z silnym naciskiem na interdyscyplinarność. Flagowymi wydarzeniami EADI są odbywające się co 3 lata konferencje generalne, które gromadzą społeczność zajmującą się badaniami nad rozwojem. Oficjalnymi językami EADI są angielski i francuski. EADI jest finansowane ze składek członkowskich, a także przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Dr hab. Marcin Grabowski jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyrektorem Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (CISAD). Ukończył kierunek stosunki międzynarodowe na UJ. Studiował na Columbia University w Nowym Jorku (School of International and Public Affairs), George Washington University w Waszyngtonie (Sigur Center for Asian Studies) oraz University of California w San Diego, gdzie ukończył program Global Leadership Institute. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na regionie Azji i Pacyfiku, w szczególności na rozwiązaniach instytucjonalnych regionu (APEC, ASEM, ASEAN, EAS, ARF, SAARC), amerykańskiej i chińskiej polityce zagranicznej, teoriach IR i ekonomii międzynarodowej.

Polecamy również
Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron