Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Od 11 lat upamiętnienie Hugona Kołłątaja, reformatora i późniejszego rektora Uniwersytetu Krakowskiego, a także współtwórcę Konstytucji 3 Maja, stanowi integralną część krakowskich obchodów święta polskiej Konstytucji. Z tej okazji pod jego pomnikiem, znajdującym się na dziedzińcu Collegium Kołłątaja przy ulicy Gołębiej, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyły dziś kwiaty.


3 maja 1791 roku polski Sejm uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą. W pracę nad jej powstaniem zaangażowani byli król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic, ale jej ostateczną redakcję powierzono Hugonowi Kołłątajowi.

Dzień 3 maja uznano za święto narodowe już w 2 dni po uchwaleniu przez Sejm Wielki Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W późniejszych latach obchodzenie tej rocznicy, z powodu niewoli kraju, zostało na długi czas zawieszone. Święto przywrócono po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 maja znów jest oficjalnym świętem państwowym.

Hugo Kołłątaj w pamięci społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapamiętany został przede wszystkim jako reformator Akademii Krakowskiej. Reforma kołłątajowska, przeprowadzona w latach 1777-1786, zmieniła strukturę uczelni. Zlikwidowano 4 wydziały, powołując w ich miejsce 2 kolegia: Moralne (teologia, prawo i literatura) oraz Fizyczne (matematyka, fizyka i medycyna). Wprowadzono wykładowy język polski (z wyjątkiem teologii), sprowadzono znakomitych uczonych, zadbano o rozwój nauk przyrodniczych i ścisłych, zainicjowano budowę Collegium Phisicum, obserwatorium astronomicznego, ogrodu botanicznego i kliniki uniwersyteckiej. W czasie tej reformy uniwersytet otrzymał nazwę Szkoły Głównej Koronnej, a na jej czele jako rektor w latach 1782-1786 stał Hugo Kołłątaj.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron