Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy

Stanowisko Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego  w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy

W odpowiedzi na list otwarty skierowany do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela w dniu 15 maja 2024 roku, przedstawiamy stanowisko Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy.

 

 

 

Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy wydarzenia w Strefie Gazy – wywołane atakiem terrorystycznym Hamasu z 7 października 2023 roku – która już od miesięcy stanowi arenę dla działań wojennych prowadzonych na szeroką skalę.

Chcemy wyrazić swój kategoryczny i jednoznaczny sprzeciw wobec wszystkich zdarzeń, których bezpośrednią ofiarą jest ludność cywilna, w szczególności zaś dzieci, uchodźcy, osoby chore i starsze.

Nieuprawnione, bezzasadne użycie siły wobec osób niewinnych i nieuwikłanych w konflikt narusza podstawowe prawa człowieka i nie może być żadną miarą usprawiedliwione. Winno zostać nie tylko symbolicznie napiętnowane, lecz także poddane śledztwu i przekazane do rozpoznania powołanym do tego niezależnym instytucjom międzynarodowym.

Jako reprezentanci akademickiego świata współodczuwamy i solidaryzujemy się w tych dramatycznych chwilach z Rodzinami, Bliskimi i Przyjaciółmi Ofiar bombardowań, które – według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doprowadziły do śmierci wielu osób związanych z palestyńskim środowiskiem akademickim oraz do unicestwienia znacznej części infrastruktury naukowo-dydaktycznej w Strefie Gazy.

W imieniu Wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezmiennie wiernej dewizie "plus ratio quam vis" ("rozum przed siłą"), apelujemy do każdej ze stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego o pilne zawieszenie broni i natychmiastowe położenie kresu dalszej eskalacji działań wojennych, które doprowadzić muszą nieuchronnie do pogłębienia katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy.

Wzywamy całą społeczność międzynarodową do intensyfikacji wysiłków dyplomatycznych na rzecz skutecznego, trwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w zgodzie z zasadami praworządności i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Zapewniamy jednocześnie, że Uniwersytet Jagielloński nie przestanie dokładać wszelkich starań dla zapewnienia możliwie najlepszej opieki kształcącym się w nim studentom i doktorantom, których konflikt izraelsko-palestyński dotknął i dotyka osobiście.

W imieniu Kolegium Rektorskiego UJ
prof. dr hab. Jacek Popiel

Pliki do pobrania
pdf
Stanowisko Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy
Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron