Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwsze wyniki 8.edycji konkursu MINIATURA. Pięcioro naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. złotych na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne lub pilotażowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

 

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych, które mają przygotować do przyszłego projektu badawczego, który weźmie udział w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. W trakcie trwania 8. edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na realizację działania naukowego, które potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

W konkursie o finansowanie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych i konsultacyjnych mogą wziąć udział naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badacze starający się o środki z konkursu MINIATURA muszą posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów ani kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

Na 1. liście rankingowej konkursu MINIATURA 8 znaleźli się:

  • dr Piotr Obacz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) - "Obecny stan i przyszłość polskiej politologii w opiniach jej przedstawicielek i przedstawicieli. W poszukiwaniu podstaw kształtowania procesów rozwojowych dyscypliny nauki o polityce i administracji w Polsce" - 26 901 zł,
  • dr Ilona Kulak (Wydział Polonistyki UJ) - "Język Polonii amerykańskiej pochodzenia południowomałopolskiego (wstęp do badań leksykalnych w ujęciu socjolingwistycznym)" - 33 452 zł,
  • dr Ewa Grabska-Szwagrzyk (Wydział Geografii i Geologii UJ) - "Identyfikacja lasów pierwotnych i starych drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” - 18 138 zł,
  • dr Aleksandra Pisarek-Pacek (Wydział Biologii UJ) - "Analiza metylacji DNA w kontekście starzenia się, odpowiedzi na czynniki środowiskowe i jakości męskich komórek rozrodczych" - 23 525 zł,
  • dr Krzysztof Krawczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM) - "Wpływ substancji perfluoroalkilowych (PFAS) na generację trombiny, własności skrzepu fibrynowego oraz aktywność płytek krwi" - 48 400 zł.

Całkowity budżet przeznaczony na tegoroczną edycją wynosi 20 mln złotych. Środki finansowe przeznaczone na realizacje działań naukowych są podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór. Wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko jeśli zmieści się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. Wnioski można składać jeszcze do 31 lipca br.

Polecamy również
Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron