Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Delegacja z Niemiec spotkała się z rektorem elektem UJ

Delegacja z Niemiec spotkała się z rektorem elektem UJ

29 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła delegacja Komisji Edukacji, Badań i Oceny Technologii niemieckiego Bundestagu na czele z jej przewodniczącym prof. Stephanem Seiterem, w której skład weszli również dr Ingeborg Gräßle, Maja Wallstein i Andreas Meyer. Przedstawicieli niemieckiego rządu przyjął w Sali Senackiej Collegium Novum rektor elekt UJ prof. Piotr Jedynak. W spotkaniu uczestniczyła również konsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Dagmar Hillebrand.

Przeważająca część dyskusji dotyczyła kwestii związanych z poszerzeniem i pogłębieniem współpracy polsko-niemieckiej w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, w szczególności badań naukowych. Jak wyjaśnił przewodniczący delegacji prof. Stephan Seiter, jego celem jest głębsze zrozumienie problematyki wsparcia administracyjnego dla nauki w Polsce, co w efekcie umożliwiłoby lepsze finansowanie projektów w ramach wspólnej inicjatywy Polski oraz Niemiec. Prof. Piotr Jedynak podkreślił, że zapewnienie odpowiedniego zaplecza administracyjnego należy do kluczowych wyzwań stojących przed Uniwersytetem Jagiellońskim, co znalazło odzwierciedlenie w fakcie, że kwestia ta była jednym z najczęściej poruszanych tematów w trakcie wyborów na rektora UJ. Uwagę poświęcono również potrzebie zacieśnienia współpracy szkół wyższych z ich otoczeniem biznesowym w celu pozyskania dodatkowych funduszy na patenty i inwestycje.

Następnie członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Uniwersytecie Jagiellońskim pod przewodnictwem przyszłego prorektora UJ ds. nauki prof. Wojciecha Macyka. Wzięli w nim udział dr hab. Przemysław Nogły, prof. UJ (Centrum Dioscuri Dynamiki Strukturalnej Receptorów), dr Mateusz Sikora (Centrum Dioscuri do Modelowania Modyfikacji Potranslacyjnych), dr Samuel Mellick (Centrum Dioscuri w Zakresie Spacerów Losowych w Geometrii i Topologii), Elżbieta Wito (Centrum Wsparcia Nauki UJ) oraz Małgorzata Nanke (Biuro Prorektora UJ ds. badań naukowych). Po krótkim wstępie zaproszeni naukowcy przedstawili swoje projekty badawcze realizowane w ramach Programu Dioscuri. Przedstawiciele Komisji pytali o szczegóły związane z tymi przedsięwzięciami i deklarowali swoją gotowość do pomocy w rozwiązywaniu potencjalnych problemów. Wywiązała się również dyskusja o ulepszeniu procesu finansowania projektów naukowych.

W ramach wizyty członkowie delegacji mogli również obejrzeć aulę Collegium Novum oraz zwiedzić Muzeum UJ Collegium Maius.


Program Dioscuri, zainicjowany przez Towarzystwo Maxa Plancka, ma na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej konkurencyjnych w skali międzynarodowej grup badawczych. Każde Centrum Dioscuri jest finansowane kwotą do 1,5 mln euro przez okres pięciu lat. Koszty są dzielone równo pomiędzy niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych a polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast instytucje goszczące w Polsce zapewniają niezbędną infrastrukturę.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron