Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że dzięki zwiększeniu w 2024 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu tej instytucji o kwotę 200 milionów zł, możliwe stało się sfinansowanie wszystkich projektów badawczych, które znalazły się na listach rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Oznacza to, że szansę na zrealizowanie swoich projektów otrzymało kolejnych 26 naukowców z UJ.

Ogłaszając w listopadzie 2023 roku listę zwycięskich projektów w konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22, Narodowe Centrum Nauki po raz pierwszy w historii przygotowało także listy rankingowe dla projektów, które zostały wysoko ocenione, ale nie uzyskały finansowania wyłącznie z powodu braku środków.

Łącznie w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 do NCN wpłynęło ponad 4,8 tysiąca wniosków od naukowców z całej Polski. W wyniku pierwotnych rozstrzygnięć finansowanie o wartości ponad 464,5 mln zł otrzymały 452 wnioski. Obecnie, dzięki uruchomieniu wszystkich list rezerwowych sporządzonych przez zespoły ekspertów w tych konkursach, finansowanie otrzymały kolejne 322 wnioski o wartości ponad 400 mln zł.

Konkursy OPUS i PRELUDIUM to doskonale znane wśród naukowców w Polsce konkursy NCN, umożliwiające realizację badań podstawowych w polskich jednostkach. Granty OPUS dają możliwość realizacji kilkuletnich złożonych projektów, zbudowanie dużych zespołów naukowych, wykorzystanie wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi, a to wszystko niezależnie od etapu kariery naukowej, na jakim znajduje się kierownik projektu. PRELUDIUM to unikatowy konkurs, który umożliwia badaczom na bardzo wczesnym etapie kariery, bo jeszcze przed doktoratem, nabycie pierwszego doświadczenia w realizacji projektów badawczych trwających nawet 3 lata.

Do grupy 24 naukowców z UJ, którzy już wcześniej zdobyli granty w konkursie PRELUDIUM 22, dołącza teraz sześcioro kolejnych:

 • lic. Zuzanna Gabriela Kopania (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych), "Konstytucyjne podstawy a praktyka inwigilacji przy użyciu kamer wykorzystujących technologię rozpoznawania twarzy- analiza Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej", 124 237 zł;
 • mgr Patryk Jan Guzda (Wydział Filozoficzny), "Metapoznanie i kontrola poznawcza: wpływ przygotowawczej aktywności motorycznej na sądy metapoznawcze", 210 000 zł;
 • mgr Mohammadebrahim Hosseinzadehmaleki (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków ,JCET), "Zmiana fenotypu płytek krwi wywołana niewydolnością serca: wpływ na integralność bariery mikrokrążenia płuc", 209 437 zł;
 • mgr Grzegorz Czelusta (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), "Kwantowo informacyjne właściwości sieci spinowych", 210 000 zł;
 • mgr Michał Andrzej Czaja (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), "Lokalne zmiany molekularnej struktury amyloidu-β wywołane przez aktywne składniki zielonej herbaty", 139 897 zł;
 • mgr Anna Pieczara (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, JCET), "Nowe wysoce czułe sondy ramanowskie do obrazowania funkcji mitochondriów w żywych komórkach", 139 551 zł.

W konkursie OPUS 25 do tej pory finansowanie zdobyły 24 projekty z UJ. Teraz granty uzyskało 12 z listy rezerwowej:

 • Dr Elena Popa (Wydział Filozoficzny), "Przyczynowość i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby", 699 511 zł;
 • dr Adrian Stencel (Wydział Filozoficzny), "BIOlogiczny Perspektywizm i Indywidualizacja (BIOPI). Zrozumienie czym jest perspektywa dla organizmów, gatunków i ekosystemów", 1 363 164 zł;
 • dr Mariusz Łukasz Maziarz (Wydział Filozoficzny), "Filozofia nauki dla kryzysu replikacji", 811 385 zł;
 • dr Fabio Mangraviti (Wydział Filologiczny), "Proces formowania wzorców krytyki literackiej w języku hindi. Nieopisana historia wpływu Bhikharidasa na współczesną świadomość krytyczną", 571 358 zł;
 • dr Victor Castillo Aguilar (Wydział Historyczny), "Wzorce okresowego opuszczania i ponownego zaludniania stanowiska kultury Majów Zaculeu w Gwatemali (1450-1550 n.e.)", 672 952 zł;
 • dr Arash Akhshik (Wydział Biologii), "Odblokowanie potencjału miejskiego: promowanie sprawiedliwości międzygatunkowej w nieformalnych przestrzeni zielonych", 1 391 660 zł;
 • dr hab. Łukasz Krzysztof Jakubiak (Centrum Badań Ilościowych nad Polityką), "Ustalanie agendy parlamentarnej w czasach kryzysu: analiza porównawcza inicjatyw ustawodawczych we współczesnych demokracjach", 599 837 zł;
 • dr hab. Magdalena Śmieja-Nęcka (Wydział Filozoficzny), "Czy elastyczne oczekiwania wobec partnera mogą regulować zadowolenie ze związku? Weryfikacja założeń teorii współzależności w paradygmacie eksperymentalnym i longitudinalnym", 1 303 244 zł;
 • dr hab. Marcin Sarewicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), "Molekularny mechanizm oraz efekty kwantowe związane z transferem elektronu i protonu w pierwotnych etapach bifurkacji zależnej od chinonów", 1 937 360 zł.
 • dr hab. Piotr Rozpądek (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ), "Mikrobiom roślin terenów metalonośnych", 2 119 640 zł;
 • dr hab. Leszek Hadasz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), "Supersymetryczne struktury Airy", 152 924 zł;
 • prof. dr hab. Grzegorz Józef Michałek (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), "Badanie wpływu koronalnych wyrzutów masy na pogodę kosmiczną w dwóch cyklach słonecznej aktywności (cyklach 23 i 24)", 386 444 zł.

W konkursie MAESTRO 15 laureatem został prof. dr hab. Szczepan Janusz Zapotoczny (Wydział Chemii), który finansowanie w wysokości 4 728 700 zł zdobył na realizację projektu "Szczotki polimerowe o zaawansowanej architekturze - nanowarstwy (foto/pół/nad) przewodzące".

Wcześniej granty w tym konkursie zdobyli dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ (Wydział Biologii) i dr hab. Grzegorz Zuzel, prof. UJ (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). Konkurs MAESTRO to najbardziej prestiżowy spośród krajowych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Wspiera realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Jest przeznaczony dla doświadczonych badaczy, którzy mają stopień doktora. Kierownicy projektów muszą mieć w swoim dorobku w ciągu ostatnich 10 lat co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także mieć doświadczenie w roli kierownika co najmniej 2 projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych i spełniać inne kryteria konkursowe.

W 13. edycji konkursu SONATA BIS na liście laureatów znalazło się pierwotnie 8 badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz ich lista wydłużyła się o kolejnych 7 nazwisk:

W konkursie SONATA BIS naukowcy mogą ubiegać się o środki na założenie nowego zespołu badawczego. To unikatowa szansa na uzyskanie samodzielności przez naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Laureaci będą mogli zbudować zespół, który będzie pracować nad najbardziej ambitnymi projektami w obszarze badań podstawowych, przy zapewnieniu stabilnego finansowania na 36, 48 albo 60 miesięcy.

Pełne listy konkursowe dostępne są na stronie NCN.

Polecamy również
Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Projekty dwojga naukowców z UJ ze wsparciem NCN

Naukowiec z UJ opracował nową, oszczędną metodę galwanizacji

Naukowiec z UJ opracował nową, oszczędną metodę galwanizacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron