Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2024 roku obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności. Jednym z wydarzeń uświetniających tę rocznicę, było odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Macieja z Miechowa, zwanego Miechowitą. Jest to trzecia tablica upamiętniająca najwybitniejszych absolwentów w 660-letniej historii krakowskiej Alma Mater, po tablicach poświęconych profesorom Stanisławowi Estreicherowi i Kazimierzowi Kostaneckiemu.

Maciej Miechowita ‒ lekarz, pisarz medyczny, historyk, geograf, profesor Akademii Krakowskiej, ksiądz kanonik krakowski, alchemik i astrolog a w 1523 roku także rajca miasta Krakowa ‒ był ośmiokrotnie, w latach 1501–1519, rektorem Uniwersytetu Krakowskiego. To jeden z najwybitniejszych europejskich uczonych swoich czasów. Był także, o czym się rzadko wspomina, najhojniejszym dobrodziejem ówczesnego Uniwersytetu Krakowskiego, całego Krakowa i jego najuboższych mieszkańców.

Tablica poświęcona temu wybitnemu uczonemu została umieszczona na ścianie domu u zbiegu ulic Szczepańskiej i Sławkowskiej. Kamienica ta w XV wieku była własnością patrycjuszy krakowskich – Turzonów i mieszkał w niej Maciej Miechowita. Fundatorami tablicy są Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Miechów.

Uroczystość odsłonięcia tablicy, która odbyła się 13 czerwca, otworzył prezes Stowarzyszenia Absolwentów UJ prof. Piotr Laidler, który powitał zebranych. W ceremonii wziął udział rektor-elekt UJ prof. Piotr Jedynak wraz z prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorotą Malec, dziekanem Wydziału Historycznego prof. Stanisławem Sroką i dyrektorem Muzeum UJ Collegium Maius prof. Krzysztofem Stopką. Urząd Miasta i Gminy w Miechowie reprezentowali m. in. burmistrz Dariusz Marczewski oraz z-ca naczelnika wydziału organizacyjnego Monika Górak, obecni byli też wicestarosta miechowski Jerzy Pułka i prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Jadwiga Zięba. Uroczystość licznie zgromadziła także przedstawicieli Zarządu Głównego i członków Stowarzyszenia Absolwentów UJ.

Życiorys i osiągnięcia Macieja Miechowity przedstawił zebranym pokrótce dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka.

W swoim wystąpieniu rektor-elekt UJ prof. Piotr Jedynak stwierdził, że w ostatnim czasie ma miejsce znaczne ożywienie współpracy krakowsko-miechowskiej, a powstanie tablicy jest jednym z jego przejawów. Zauważył przy tym, że miechowian i społeczność akademicką UJ łączy podobne podejście do historii, cechujące się silnym przywiązaniem do własnego dziedzictwa i dbałością o pielęgnowanie jego pamięci.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/<span lang='en'>Weave</span>

Naukowcy z UJ z grantami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron