Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy UJ laureatami V edycji programu TEAM

W V edycji programu TEAM, którego celem jest umożliwienie młodym uczonym przeprowadzenia w Polsce najbardziej oryginalnych projektów badawczych w dziedzinach bio, info, techno FNP przyznała wsparcie dla dziewięciu najlepszych kandydatów spośród 60. ubiegających się o nie. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego Uniwersytetu:

  • dr hab. Leszek Fiedor z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, który na projekt „Modelowe barwniki i kompleksy fotosyntetyczne w terapii fotodynamicznej i konwersji energii słonecznej" otrzymał dotację w wysokości 2 168 000 zł;
  • prof. dr hab. Jacek Młynarski z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii, który na projekt „Biomimetyczne reakcje tworzenia wiązań węgiel-węgiel projektowanie i zastosowanie nowych katalizatorów" otrzymał dotację w wysokości 2 385 000 zł.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj