Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia konferencyjne FNP

W III edycji stypendiów konferencyjnych FNP dofinansowanie udziału w konferencjach międzynarodowych uzyskali następujący pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Mgr Anna Jankowska z Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Wydziału Filologicznego na konferencję w Niemczech,
  • Dr Paulina Święcicka z Zakładu Prawa Rzymskiego Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa na konferencję w Hiszpanii,
  • Mgr Marcin Wnuk z Wydziału Lekarskiego na konferencję w Szwajcarii,
  • Dr Agnieszka Wypych z Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na konferencję w Izraelu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj