Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Bilczewski, Michał Oleszczyk i Maciej Ulas laureatami programu "Polityki" "Zostańcie z nami"

Ogłoszono wyniki dziesiątej edycji programu stypendialnego "Zostańcie z nami" kierowanego do młodych polskich naukowców i mającego na celu zatrzymanie ich w Polsce. Stypendia przyznaje Fundacja Tygodnika "Polityka". W tym roku 21 osób otrzyma stypendia w wysokości 25 tys zł. Wśród 21 wybitnych młodych naukowców są pracownicy naszej uczelni:

dr Tomasz Bilczewski

Ur. w 1978 r. Adiunkt na Wydziale Polonistyki, dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych. Zajmuje się literaturoznawstwem porównawczym i translatologią, dyscyplinami, których historię i teoretyczne założenia opisał w książce „Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii". Bada literaturę polską w międzynarodowych kontekstach, a także kulturową i społeczną rolę przekładu. Od lat jego wielką pasją jest nauczanie języka polskiego jako obcego. Doświadczenie akademickie zdobywał jako wykładowca Indiana University, Bloomington (2005–07) oraz w trakcie staży na uczelniach europejskich (m.in. University of Oxford, Sorbona, Leuven/Louvain). Wiele czasu poświęca tworzeniu nowych struktur akademickich i programów międzynarodowych: wraz z prof. Michałem Pawłem Markowskim współtworzył Katedrę Międzynarodowych Studiów Polonistycznych oraz Centrum Studiów Humanistycznych na UJ, pierwszy anglojęzyczny program doktorski tej uczelni oraz projekt międzynarodowego programu doktorskiego z dziedziny komparatystyki, kultury wizualnej i antropologii o nazwie Interzones, finansowany przez Unię Europejską i realizowany obecnie przez 16 uczelni z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Od 2010 r. w Wydawnictwie UJ współredaguje serię „Hermeneia". Stypendysta The Tokyo Foundation, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Karoliny de Brzezie Lanckorońskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. Karola Estreichera. W 2009 r. otrzymał Nagrodę Premiera za pracę doktorską. Niebawem pod jego redakcją ukaże się pierwsza w Polsce antologia tekstów poświęconych rozwojowi badań porównawczych w anglosaskiej kulturze akademickiej ostatnich dwóch dekad: „Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki". Stypendium „Polityki" pozwoli mu kontynuować pracę nad książką, która dopełni obraz nowoczesnych badań porównawczych przedstawiony w dwóch opublikowanych już tomach, oraz nad nowymi, międzynarodowymi programami akademickimi dla studentów i doktorantów. (źródło biogramu: "Polityka")

mgr Michał Oleszczyk

Ur. w 1982. Asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Filmoznawca urodzony na Śląsku, od wielu lat zamieszkały w Krakowie. W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ kończy rozprawę doktorską poświęconą krytycznemu dorobkowi piszącej dla „New Yorkera" w latach 1968–91 Pauline Kael. Autor licznych artykułów o tematyce filmowej w naukowych pracach zbiorowych i w prasie kulturalnej. Opublikował pierwszą polską monografię twórczości Terence'a Daviesa „Gorycz wygnania" oraz (wspólnie z Kubą Mikurdą) książkowy wywiad rzekę z kanadyjskim reżyserem Guyem Maddinem. Najbardziej interesuje go popularne kino amerykańskie i jego związki z polityczną i społeczną historią Stanów Zjednoczonych. W 2009 r. przebywał jako Visiting Scholar na New York University. Jego filmowy blog „Ostatni fotel po prawej stronie" został uznany w konkursie Onet za Blog Roku 2009 w kategorii Kultura. (źródło biogramu: "Polityka")

dr Maciej Ulas

Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki. Związany z Instytutem Matematyki UJ i Instytutem Matematycznym PAN. Zajmuje się układami równań wielomianowych o współczynnikach całkowitych, będących daleko idącymi uogólnieniami znanych wszystkim ze szkoły średniej układów równań linowych i równań kwadratowych. W badaniu tych zagadnień łączy metody najstarszej gałęzi matematyki – teorii liczb oraz jej młodszej siostry – geometrii algebraicznej. Nie stroni również od wykorzystywania mocy współczesnych komputerów (obliczenia symboliczne i numeryczne). – Moje wyniki znalazły już zastosowanie w konstrukcji tzw. funkcji skrótu, co może być wykorzystane przy tworzeniu bezpiecznych systemów kryptograficznych. (Współcześnie kryptologia, czyli szyfrowanie danych ma szerokie zastosowanie, np. przy kartach płatniczych czy handlu elektronicznym). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. (źródło biogramu: "Polityka")

10 października o 14.00 w redakcji "Polityki" (Warszawa, Słupecka 6) odbędzie się finał tegorocznej edycji, w czasie którego laureaci odbiorą nagrody z rąk organizatorów.

Data opublikowania: 06.10.2010
Osoba publikująca: Łukasz Stadnicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron