Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wstępne podsumowanie rekrutacji i informacja o wymianie studenckiej

Podczas Otwartego Posiedzenia Senatu UJ 29 września 2010 roku prorektor UJ ds. dydaktyki profesor Andrzej Mania poinformował, że uproszczenie struktury i pracy komisji wydziałowych oraz przyspieszenie rekrutacji, stało się możliwe dzięki ujednoliceniu kryteriów kwalifikacji oraz procedur poprzez:

 • eliminowanie tam gdzie to możliwe dokumentów przesyłanych pocztą;
 • priorytetowanie wszystkich rejestracji z kontrolą pojedynczego konta kandydata;
 • pełną komunikację pomiędzy ERK a USOS;

a przez to zwiększeniu liczby zadań realizowanych przez Dział Rekrutacji na Studia oraz system ERK. W konsekwencji zmniejszyła się znacząco liczba Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz liczba ich członków.

Wzrosła liczba kierunków i specjalności studiów na które prowadzono rekrutację, szczególnie znacząca była rozbudowa oferty kształcenia na II stopniu nauczania, czyli uzupełniających studia magisterskich.

Mimo niżu demograficznego nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych kandydatów na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia

Znaczący wzrost liczby wpisanych na studia drugiego stopnia uzyskany w oparciu o wspólny harmonogram naboru, nabory uruchamiane automatycznie oraz prowadzone w sposób ciągły. Mimo ogólnego wzrostu liczby kandydatów i liczby zapisanych studentów część oferowanych studiów nie przyciągnęła wystarczającej do ich uruchomienia liczby kandydatów. W konsekwencji nie zostaną one uruchomione.

Liczba nieuruchomionych studiów:

 • stacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 0 (wszystkie studia uruchomione)
 • niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 20:

  geografia, ochrona środowiska, chemia, cywilizacja śródziemnomorska, porównawcze studia cywilizacji, animacja społeczno-kulturowa, informatyka, historia i kultura Żydów, mediteraneistyka, ukrainoznawstwo, studia bliskowschodnie, niemcoznawstwo, kulturoznawstwo międzynarodowe, rosjoznawstwo, elektroniczne przetwarzanie informacji, filmoznawstwo, zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stosunki międzynarodowe, informacja naukowa – bibliotekoznawstwo

 • stacjonarne drugiego stopnia: 2:  dietetyka, wiedza o teatrze - dramatologia
 • niestacjonarne drugiego stopnia: 26, biologia, chemia, ochrona środowiska, kultura i języki Słowian, filozofia, filozofia kultury, filozofia społeczno-etyczna, socjologia, religioznawstwo, porównawcze studia cywilizacji, historia i kultura Żydów, historia sztuki, archeologia, cywilizacje starożytne świata, dietetyka, oprogramowanie, niemcoznawstwo, ukrainoznawstwo, kulturoznawstwo międzynarodowe, migracje i etniczność, filmoznawstwo, ekonomia stosowana, ekonomia międzynarodowa, zarządzanie w sporcie

Plany na następną rekrutację 2011/2012 i dalsze lata:

 • Wdrożenie procedur e-podpisu (ePUAP - Platforma Usług Administracji Publicznej)
 • Wyeliminowanie konieczności tradycyjnego podpisywania tysięcy decyzji administracyjnych
 • Wzrost liczby przyjmowanych laureatów i finalistów zarówno olimpiad przedmiotowych, jak również konkursów międzynarodowych
 • Wdrożenie anglojęzycznej wersji jednego systemu ERK
 • Optymalizacja procedury wpłat czesnego dla studiów niestacjonarnych w związku z procedurą rekrutacyjną.

Studenci obcokrajowcy

Wykaz obcokrajowców przebywających na studiach, stażach i kursach w UJ w 2009/2010 roku:

 • Studia jednolite magisterskie: 211
 • Studia pierwszego stopnia: 254
 • Studia drugiego stopnia: 141 - w tym 93 na programach w języku angielskim
 • Studia doktoranckie: 50
 • Program Erasmus: 485
 • Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców: 550
 • Stażyści: 142
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie - kursy jednosemestralne i roczne: 147

Razem: 1980 Najwięcej spośród polskich uczelni wg. rankingu Perspektyw

Wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus

W świetle danych z ostatnich lat wydaje się że efektywność programu Erasmus w kreowaniu wyjazdów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na uczelnie zagraniczne osiągnęła swój maksymalny poziom. Dalszy wzrost wymiany studenckiej wymaga rozwoju nowych form współpracy w tym zakresie.

W załączeniu:

Data opublikowania: 06.10.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron