Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępy w badaniach nad nowym antidotum dla heparyny

Zawały i choroby serca są według Światowej Organizacji Zdrowia przyczyną ok. 29% wszystkich zgonów na świecie (dane z raportu opublikowanego w 2008 roku). Najważniejszymi lekami stosowanymi w leczeniu oraz profilaktyce tych poważnych przypadłości są preparaty przeciwzakrzepowe. Współczesna medycyna i farmacja znają wiele takich substancji. Jedną z najczęściej stosowanych jest heparyna. Jej główną zaletą jest fakt, że jest to substancja naturalna, działająca natychmiast po podaniu. W przypadku leków wpływających na procesy krzepnięcia krwi, w szczególności takich jak heparyna, ważną jest możliwość kontrolowania ich aktywności celem uniknięcia wystąpienia powikłań krwotocznych. Heparyna, szczególnie jej postać niskocząsteczkowa, nie posiada jednak dobrego antidotum.

W Zespole Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów (Wydział Chemii UJ), kierowanym przez profesor Marię Nowakowską, od kilku lat pracuje grupa badawcza prowadząca prace nad opracowaniem substancji, która neutralizowałaby działanie heparyny. Badania te spotkały się z żywym zainteresowaniem międzynarodowym, co znalazło odzwierciedlenie w krajowych i zagranicznych mediach. Ich źródłem było ukazanie się pod koniec 2008 r. publikacji autorstwa K. Kamiński, K. Zazkowny. K. Szczubiałka, M. Nowakowska, opisującej wyniki tych badań w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Biomacromolecules" wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS). Zaproponowane tam rozwiązanie wzbudziło duże zainteresowanie w środowiskach medycznych za granicą (relacjonowało je wiele portali medycznych, m.in. ReutersHealth) oraz mediów w Polsce, np. opisywane były w Pulsie Medycyny. W ostatnim okresie poczyniono dalsze postępy w tych badaniach. Przede wszystkim otrzymano i scharakteryzowano kolejną grupę związków chemicznych, które mogą posłużyć jako antidotum dla heparyny. Wyniki te Zespół opublikował w bieżącym roku w artykule, który ukazał się w Journal of Medicinal Chemistry. We współpracy z zespołem kierowanym przez profesora Ryszarda Korbuta (Katedra Farmakologii CM UJ), przeprowadzone zostały badania skuteczności działania otrzymanych związków na zwierzętach (szczurach i myszach).

Badania przeprowadzone w ostatnich miesiącach wykazały, że nowe substancje działają w organizmach zwierzęcych w sposób analogiczny do aktualnie stosowanego antidotum dla heparyny, a mianowicie protaminy, lecz w przeciwieństwie do niego nie powodują reakcji alergicznych. Aktualnie zbliżają się do końca badania nad toksycznością pierwszych otrzymanych preparatów. Ich wyniki są bardzo obiecujące i stanową kolejny ważny krok na drodze do opracowania gotowego leku. Najnowsze wyniki badań in vivo przedstawione zostaną w pracy, która jest aktualnie w końcowej fazie przygotowań do publikacji.

Więcej o nowych wynikach badań, osobach zaangażowanych w badania oraz planach na przyszłość można znaleźć na www.neutralizacja-heparyny.pl.  

Kamil  Kamiński

Data opublikowania: 07.10.2010
Osoba publikująca: Leszek Śliwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron