Wykład prof. Andrzeja Borowskiego "Biesiady uczonych, czyli o nienasyceniu"

Wykład został wygłoszony podczas Jubileuszowego Śniadania Profesorskiego, które odbyło się 25 lipca 2014 r. na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego, w 614. rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju odnowienia Akademii Krakowskiej.

Tradycję śniadań profesorskich, nawiązującą do wspólnych spotkań i posiłków krakowskich uczonych w Stubie Communis Collegium Maius, wprowadzono do uniwersyteckiego kalendarza w 2000 roku. Spotkanie wybitnych naukowców, profesorów i ludzi związanych z uczelnią jest okazją do wymiany poglądów i dyskusji. Upamiętnia też odnowienie Akademii Krakowskiej przez króla Władysława Jagiełłę z 26 lipca 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Link do materiału wideo