Przemówienie prof. Janusza Sondla

Późną jesienią 1964 roku w Collegium Novum, w obecności wielu wybitnych uczonych, członków Rady Wydziału Prawa, odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim. Jej autorem był 27-letni wówczas asystent w Katedrze Prawa Rzymskiego mgr Janusz Sondel. Tradycją najstarszej polskiej uczelni jest honorowanie wybitnych wychowanków uroczystym odnowieniem doktoratu, dlatego też Senat UJ nadał temu jubileuszowi charakter ogólnouniwersytecki.

Czwartkowa uroczystość 5 marca 2015 roku miała szczególny, podniosły, a jednocześnie naznaczony serdecznością i ciepłem charakter. W auli Collegium Maius zgromadzili się liczni uczniowie i przyjaciele prof. Janusza Sondla oraz jego bliscy.

- Gdybym miał przejść tę samą drogę, świadom wszystkich tych trudności, niewątpliwie uczyniłbym to samo, bez żadnego wahania. Pracowałem w Uniwersytecie Jagiellońskim od 1 czerwca 1957 roku do 30 września roku 2007. To pięćdziesiąt lat i cztery miesiące w czynnej służbie. Jak kiedyś obliczyłem, w trakcie całej kariery naukowej przez moje ręce przeszło piętnaście tysięcy studentów. Dziesięć tysięcy prawników i pięć tysięcy turystów - powiedział.

Link do materiału wideo