Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Janusza Sondla

Tradycją najstarszej polskiej uczelni jest honorowanie wybitnych wychowanków uroczystym odnowieniem doktoratu, dlatego też Senat UJ nadał temu jubileuszowi charakter ogólnouniwersytecki. Czwartkowa uroczystość 5 marca 2015 roku miała szczególny, podniosły, a jednocześnie naznaczony serdecznością i ciepłem charakter. W auli Collegium Maius zgromadzili się liczni uczniowie i przyjaciele prof. Janusza Sondla oraz jego bliscy.

Link do materiału wideo