Uniwersytet Jagielloński gości delegację z Tajwanu

W środę, 25 marca 2015, Uniwersytet Jagielloński został odwiedzony przez delegację z Tajwanu. W progach uniwersytetu gościli: Lin Chong-pin, profesor z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych Uniwersytetu Tamkang, Jieh Dale Wen-chieh, dyrektor Deprtamentu Planowania Polityki MSZ, Harn Jiann-haur, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Polityki MSZ, Hou Ming-chang, wicedyrektor Departamentu Spraw Europejskich MSZ, oraz Chu Yeh-shin, pierwszy sekretarz Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce.

Program wizyty składał się z kilku części. Pierwszą z nich rozpoczęło spotkanie w Sali Senackiej Collegium Novum UJ z pełnomocnikiem rektora ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr. hab. Zdzisławem Machem, oraz kierownikiem Katedry Azji Wschodniej i Południowej Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, prof. dr. hab. Adamem Jelonkiem. W spotkaniu uczestniczyli również dr hab. Łukasz Gacek, dr Ewa Trojnar, dr Bogdan Zemanek, dr Adina Zemanek, dr Michał Lubina i dr Joanna Guzik.

Spotkanie otworzył prof. Zdzisław Mach, który przybliżył zagranicznym gościom bogatą historię i tradycję uniwersytetu, zwracając również uwagę jego nieustający rozwój i wkład w nowoczesną myśl naukową. Wspomniał również o długoletniej współpracy pomiędzy UJ a tajwańskimi szkołami wyższymi. Następnie głos zabrał prof. Adam Jelonek, który przedstawił rolę Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu w tworzeniu relacji z zagranicznymi uczelniami oraz wyraził nadzieję, iż współpraca z tajwańskimi uniwersytetami będzie w przyszłości kwitnąć zarówno na polu badawczym, dydaktycznym, jak i wymian studenckich. Ostatnią częścią spotkania były wykłady zaproszonych gości dotyczące sytuacji gospodarczej i politycznej w Azji oraz jej znaczenia w Europie i na świecie, połączone z krótką debatą o poruszonych tematach.

Po niedługiej przerwie, poświęconej na zwiedzanie centrum Krakowa oraz uniwersyteckich muzeów, rozpoczęła się kolejna część wizyty. Delegatów i przedstawicieli uniwersytetu przyjął w swoim gabinecie rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Uczestnicy wymieniali uwagi na temat dotychczasowej współpracy polsko-tajwańskiej, a także sytuacji politycznej w Europie i Azji.

Data publikacji: 25.03.2015
Osoba publikująca: Bartosz Zawiślak