Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ

Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ

Amerykańska Akademia Periodontologii (American Academy of Periodontology) przyznała nagrodę Clinical Research Award prof. Janowi Potempie oraz jego pracownikom: dr Małgorzacie Benedyk-Machaczce i dr. hab. Piotrowi Mydlowi z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ). Naukowcy zostali uhonorowani za pionierskie badania, które mają bezpośrednie znaczenie kliniczne i zastosowanie w praktyce leczenia chorób przyzębia.

Clinical Research Award jest przyznawana za najwybitniejszy opublikowany artykuł naukowy o bezpośrednim znaczeniu klinicznym w dziedzinie periodontologii. Praca powinna zawierać nowe informacje możliwe do zastosowaniu w diagnozie lub leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia. Musiała zostać opublikowana w języku angielskim w prestiżowym czasopiśmie w poprzednim roku kalendarzowym.

Artykuł "Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors" autorstwa zespołu prof. Jana Potempy ukazał się na łamach "Science Advance" w styczniu 2019 roku. Naukowcy po raz pierwszy wykazali w nim przekonywujące dowody na to, że bakterie wywołujące paradontozę mogą mieć wpływ na rozwój choroby Alzheimera. Dodatkowo pokazali obiecujące badania nad nowym lekiem (firma Cortexyme) blokującym działanie toksyn bakteryjnych P. gingivalis, który to obecnie jest testowany w drugiej fazie badań klinicznych.

Prof. Jan Potempa jest międzynarodowej sławy biochemikiem i mikrobiologiem prowadzącym badania nad bakteriami wywołującymi choroby przyzębia. Od 2005 roku kieruje Zakładem Mikrobiologii WBBiB UJ, a od 2009 roku jest również profesorem w Departamencie Zdrowia i Rehabilitacji Jamy Ustnej Szkoły stomatologii Uniwersytetu w Louisville w USA. Badania prof. J. Potempy dotyczą roli bakterii Porphyromonas gingivalis w powstawaniu i rozwoju paradontozy. Wraz ze współpracownikami wyizolował i scharakteryzował 7 enzymów degradujących białka produkowanych przez tę bakterię, w tym gingipainy. Odkrycia prof. J. Potempy zmieniły podstawy myślenia o genezie zapalenia tkanek przyzębia, a wyniki jego badań mogą prowadzić do opracowania bardziej skutecznych leków zwalczających paradontozę, a przez to do obniżenia ryzyka chorób związanych z tą chorobą. Za swoją pracę został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in. Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dr Małgorzata Benedyk-Machaczka obroniła doktorat w 2007 roku na Wydziale Chemii i Farmacji Uniwersytetu w Műnster w Niemczech. W 2011 roku, po odbyciu stażu w Instytucie Immunologii tamtejszej uczelni, dołączyła do WBBiB UJ jako stypendystka programu Team FNP. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania modeli zwierzęcych w badaniach mechanizmów leżących u podstaw klinicznych i epidemiologicznych powiązań między bakteryjnym zapaleniem przyzębia a chorobami ogólnoustrojowymi człowieka. Ostatnio wykazała znaczenie proteaz cysteinowych (gingipain) produkowanych przez Porphyromonas gingivalis w powstawaniu zmian neurodegeneracyjnych w mózgu myszy podobnych do tych obserwowanych w chorobie Alzheimera.

Dr hab. Piotr Mydel ukończył studia medyczne w 2000 roku i w 2006 roku w obronił doktorat na WBBiB UJ. Od 2015 roku jest zatrudniony w Zakładzie Mikrobiologii UJ, w którym stworzył grupę badawczą zajmującą się badaniem post-translacyjnych modyfikacji białek w kontekście przewlekłych stanów zapalnych. Od 2010 roku do chwili obecnej był kierownikiem 13 projektów badawczych oraz koordynatorem w projektach konsorcyjnych z ramienia Komisji Europejskiej. Realizowane przez jego zespół badania obejmują stosunkowo różnorodną tematykę skupioną jednak wokół etiologii oraz nowatorskich metod leczenia przewlekłych chorób zapalnych ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia stawów oraz paradontozy.


Polecamy również
Badacze z UJ laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2020
Badacze z UJ laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów za rok 2020
Uczony z UJ CM nagrodzony za prace nad terapią chorób psychiatrycznych
Uczony z UJ CM nagrodzony za prace nad terapią chorób psychiatrycznych
Marian Turski i Anna Brzyska nagrodzeni za zasługi dla dialogu
Marian Turski i Anna Brzyska nagrodzeni za zasługi dla dialogu
Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z MCB UJ
Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z MCB UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj