Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) wyłoniło najlepszych matematyków. Laureatem Nagrody im. Stefana Banacha został prof. Jerzy Weyman z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2020 rok przyznano Marcinowi Sroce, doktorantowi w Instytucie Matematyki UJ.

 

Nagroda Główna PTM im. Stefana Banacha jest przyznawana od 1946 roku za osiągnięcia w badaniach matematycznych opublikowane w formie książek lub prac naukowych. Prof. Jerzego Weymana uhonorowano za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów. Laureat jest wybitnym ekspertem w różnych dziedzinach algebry. Zakres tych dziedzin jest bardzo szeroki - od algebry przemiennej i geometrii algebraicznej, poprzez algebrę homologiczną, teorię reprezentacji grup reduktywnych do teorii reprezentacji kołczanów i teorii algebr klastrowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją karierę naukową związał początkowo z Instytucie Matematycznym PAN, a następnie z uczelniami w Stanach Zjednoczonych: (Uniwersytet Brandeisa, Uniwersytetem Northeastern i Uniwersytetem Connecticut). Jest autorem przeszło 100 prac naukowych. Wypromował 16 doktorów. Obecnie realizuje grant Applications of Lie algebras to Commutative Algebra w ramach programu Polskie Powroty prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz granty Narodowego Centrum Nauki: Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji (Maestro) i Struktura D-modułów ekwiwariantnych (Opus).

PTM przyznało też swoją nagrodę główną dla młodych matematyków. Otrzymał ją Marcin Sroka za cykl prac dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu. Doktorant w Instytucie Matematyki UJ ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku matematyka teoretyczna na UJ. Jako student, w latach 2012-2017, odnosił liczne sukcesy w zawodach matematycznych. Na studiach magisterskich podjął badania w zakresie geometrii różniczkowej. Zaowocowało to kolejno dwiema trzecimi oraz pierwszą nagrodą w Konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki w latach 2016-2018 oraz publikacją w czasopiśmie "Journal of Pure and Applied Algebra". Dwukrotnie uzyskał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia, stypendium im. Michała Jakuba Łyska oraz stypendium im. prof. Franciszka Leji.

Warto dodać, że laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina została dr Danuta Ciesielska z Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów, absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, na którym uzyskała również tytuł doktora za pracę Relatywne stożki styczne zbiorów analitycznych napisaną pod opieką naukową prof. Piotra Tworzewskiego.

Polecamy również
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj