Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwko dla prorektora UJ ds. CM

Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwko dla prorektora UJ ds. CM

Prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum, został tegorocznym laureatem Nagrody im. prof. Andrzeja Steciwko. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia została ogłoszona 19 kwietnia podczas inauguracji 15. TOP MEDICAL TRENDS 2021 - ważnego wydarzenia naukowego w Polsce, gromadzącego przedstawicieli i liderów wszystkich dziedzin medycyny.

 

Rozwój medycyny rodzinnej w Polsce był jednym z priorytetów zawodowych i pasją prof. Andrzeja Steciwko - b. prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz założyciela i kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, promotora wielu młodych naukowców i lekarzy. Wydawnictwo Termedia i rodzina profesora kontynuują jego dzieło, przyznając od 2014 roku nagrodę jego imienia za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. prof. Lidia Brydak, prof. Zbigniew Lew-Starowicz i prof. Artur Mamcarz.

W tym roku laureatem Nagrody im. prof. Andrzeja Steciwko został prof. Tomasz Grodzicki. Kapituła uhonorowała prorektora UJ ds. Collegium Medicum za szczególne osiągnięcia w edukacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia i projekty epidemiologiczne oraz badania odnoszące się do organizacji opieki nad osobami starszymi.

Laureat jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii. Od 2001 r. pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CMoraz ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2005-2008 pełnił na uczelni rolę prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego, a następnie dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016).

Zainteresowania i działalność naukowa prof. Tomasza Grodzickiego skupia się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geriatrii. Jest współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia geriatrii, kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych, a także stulatków. W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce. W ostatnim okresie, w międzynarodowych projektach SPRINT i FRAILTOOLS, zajmował się możliwościami rozpoznawania oraz leczenia zespołu frailty oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych. Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Grodzickiego jest opieka nad chorymi z chorobami rzadkimi.

W trakcie 35 lat pracy otrzymał wiele nagród, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Nagrodę PAU im. Tadeusza Browicza, Nagrodę Zespołową Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego, medal Uniwersytetu Jagiellońskiego "Plus ratio quam vis", Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie uniwersytetów III wieku. W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W październiku 2019 r. odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Polecamy również
Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych dla badaczy z UJ
Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych dla badaczy z UJ
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyk z UJ laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj