Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal "Cracoviae Merenti" dla Zamku Królewskiego na Wawelu

Medal "Cracoviae Merenti" dla  Zamku Królewskiego na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu - symbol polskości, strażnik bezcennego dziedzictwa kulturalnego, miejsce o wyjątkowym i niezrównanym znaczeniu na mapie Polski uhonorowany został najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa - złotym medalem "Cracoviae Merenti". Odznaczenie przyznała Rada Miasta na wniosek Komisji Medalu, w skład której wchodzą: prezydent Krakowa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz metropolita krakowski.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 12 lipca, odznaczenie z rąk prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca odebrał dr hab. Andrzej Betlej - dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Do tej pory wręczonych zostało jedynie sześć medali tej klasy. Otrzymali je w uznaniu szczególnych zasług dla miasta: Jan Paweł II, Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Szpital Zakonu Bonifratrów, Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Biskupstwo Krakowskie.

W uzasadnieniu przyznania medalu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu radni napisali, że jest on od wieków symbolem polskiej państwowości i określa naszą tożsamość narodową.

W uchwale na mocy której przyznano odznaczenie wskazano, że złoty medal jest wyrazem wdzięczności: dla pokoleń muzealników, którzy w trudnych chwilach ratowali bezcenne dziedzictwo królewskiego wzgórza; dla społeczników, ludzi nauki, kultury i sztuki, którzy już w XIX wieku próbowali tworzyć podwaliny pod liczące dziś 90 lat muzeum i dla wszystkich, którzy współcześnie doprowadzili Wawel do rozkwitu i dbają, by zachował on swój autentyzm, świetność i w nienaruszonym stanie został przekazany następnym pokoleniom.

Podczas uroczystości prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski podkreślił, że najwyższe odznaczenie naszego miasta przyznane zostało po raz pierwszy od wielu lat, a będący miejscem o najwyższej wartości historycznej i kulturowej Zamek Królewski na Wawelu pełni funkcję podobną do tej, jaką w Rzymie pełnił Kapitol. Przypomniał także, że Stanisław Wyspiański widział w nim odpowiednik ateńskiego Akropolu, istotę nie tylko polskiej, ale i europejskiej kultury.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel w skierowanym do dyrektora Andrzeja Betleja liście gratulacyjnym zaznaczył, że "Zamku Królewskiego na Wawelu nie sposób współcześnie sprowadzać wyłącznie do roli zastałego skarbca przeszłości i narodowych mitów. Jest on wszak jedną z najistotniejszych instytucji kultury w naszym kraju, zdolną adekwatnie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację zewnętrzną. Bogata oferta wystaw, ekspozycji muzealnych, konferencji oraz wydarzeń o charakterze edukacyjno-dydaktycznym i artystyczno-naukowym, czyni z niego jeden z najważniejszych ośrodków życia intelektualnego i społeczno-kulturalnego Polski".

- Na awersie medalu, który dzisiaj odebrałem w imieniu Zamku, widnieje wzgórze wawelskie. To wyraźny znak potwierdzający, że zamek i miasto tworzą integralną całość, jeden organizm ukształtowany wielowiekowymi więzami historii. Wokół wzgórza wawelskiego stanowiącego siedzibę władcy wyrosło stołeczne miasto, którego dzieje, zabytki, kultura duchowa, artystyczna i materialna nierozerwalnie łączyły się z dworem królewskim, tworząc w ten sposób miejsce, gdzie kształtowała się polska tożsamość i tradycja – mówił po odebraniu medalu dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

- Dziś monarsza rezydencja jest nie tylko symbolem polskiej państwowości, ale i jednym z najważniejszych muzeów w kraju. Dokumentuje dzieje i bogactwo kultury dawnej Polski, gromadzi, wystawia i konserwuje cenne kolekcje dzieł sztuki i rzemiosła, organizuje wydarzenia kulturalne oraz prowadzi działalność edukacyjną – zaznaczył dr hab. Andrzej Betlej, który kieruje wawelskim muzeum od stycznia 2020 r.

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, jest historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jest autorem 10 książek i ponad 170 artykułów naukowych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. Paweł Zajdel laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego
Wręczono Nagrody im. prof. Marka Sycha
Wręczono Nagrody im. prof. Marka Sycha
Człowiek Roku 2020 – trzech laureatów konkursu reprezentuje UJ
Człowiek Roku 2020 – trzech laureatów konkursu reprezentuje UJ
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Chwalbę
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Chwalbę

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj