Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne

Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 12 grudnia br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 81 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest dwóch naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ:

  • Ryszard Gryglewski - profesor nauk humanistycznych,
  • Andrzej Szczerski - profesor nauk humanistycznych.

Podobna uroczystość odbyła się także 28 listopada br. Wówczas akt nominacyjny otrzymała prof. Kinga Sałat z Wydziału Farmaceutycznego.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Polecamy również
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ
Naukowcy z UJ wybrani na nowych członków krajowych PAN
Marek Drewnik w gronie nowo mianowanych profesorów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj