Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ

Nominacje profesorskie dla naukowców z UJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 4 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 76 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazło się czworo naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ:

  • Dorota Drożdż - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Marcin Kołaczkowski - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Bożena Muszyńska - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Sławomir Rams - profesor nauk ścisłych i przyrodniczych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Polecamy również
Promocje doktorskie i habilitacyjne w czasie pandemii [ZDJĘCIA]
Naukowcy z UJ wybrani na nowych członków krajowych PAN
Nowo mianowani profesorowie odebrali akty nominacyjne
Marek Drewnik w gronie nowo mianowanych profesorów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj