Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nominacje profesorskie dla osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 48 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest czworo naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Nowo mianowani profesorowie z UJ to:

  • Mirosław Bik-Multanowski - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Hubert Huras - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Marcin Kamiński - profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne,
  • Joanna Zach - profesor nauk humanistycznych.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Polecamy również
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Przedstawiciele UJ  w nowym składzie SKOZK
Przedstawiciele UJ w nowym składzie SKOZK
Badacz z UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim
Badacz z UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim
Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską
Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj