Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacz z UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim

Badacz z UJ CM odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim w Warszawie akty nominacyjne 33 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest prof. Grzegorz Gajos, prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych.

 


Prof. Grzegorz Gajos jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1999 roku obronił pracę doktorską Wpływ zabiegowej rewaskularyzacji mięśnia serca metodą przezskórnej śródnaczyniowej koronaroplastyki na wybrane czynniki ryzyka nagłej śmierci sercowej, której promotorem była prof. Wiesława Piwowarska. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie Reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych przezskórną interwencją wieńcową i przeciwpłytkowo z uwzględnieniem markerów stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego oraz wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. W tym samym roku otrzymał również nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację Effects of polyunsaturated omega-3 fatty acids on responsiveness to dual antiplatelet therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention (OMEGA-PCI), która ukazała się na łamach "Journal of American College of Cardiology".

W 2017 roku został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz koordynatorem Programu Erasmus+. Obecnie jest prodziekanem ww. wydziału ds. rozwoju i badań naukowych. Pełni też funkcję przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Polecamy również
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Prof. Andrzej Chwalba doktorem honoris causa UP w Krakowie
Przedstawiciele UJ  w nowym składzie SKOZK
Przedstawiciele UJ w nowym składzie SKOZK
Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską
Warszawa: Stanisław Bartuś odebrał nominację profesorską
Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
Naukowcy z UJ we władzach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj