Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ wśród laureatów międzynarodowego konkursu GRIEG

Badacze z UJ wśród laureatów międzynarodowego konkursu GRIEG

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło współfinansowany z funduszy norweskich konkurs GRIEG. Dwa zespoły badawcze z Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z partnerami z Polski i Norwegii otrzymają prawie 11 mln zł na badania podstawowe.

 

 

Jak informuje NCN, w konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego do finansowania eksperci skierowali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz po 8 z zakresu nauk o życiu (NZ) i nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85 proc. jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, a 15 proc. to współfinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki wg paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Na listach rankingowych projektów rekomendowanych do finansowania znalazło się sześć projektów z dziedziny badań polarnych oraz osiem z nauk społecznych.

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Powołane zostały trzy panele dla każdej grupy nauk (HS, NZ, ST), a naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt podlegał ocenie trzech ekspertów. Ostateczną listę zwycięskich projektów zatwierdził Komitet Programu „Badania podstawowe”, zaś decyzje o finansowaniu wydał dyrektor NCN.

Finansowanie w konkursie przyznano projektowi Aktywizm i jego kulturowe i moralne podstawy: alternatywne obywatelstwo i rola kobiet w Kurdystanie i diasporze, którego kierownikiem jest dr hab. Joanna Bocheńska z Wydziału Filologicznego UJ. Badania będą prowadzone z Uniwersytetem w Oslo, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Fafo Institute for Labour and Social Research. Grant otrzymała również dr Katarzyna Jaśko z Wydziału Filozoficznego UJ, która wspólnie z naukowcami Uniwersytetu w Oslo opracuje kompleksowy model motywacji zachowań politycznych.

Uniwersyteccy uczeni będą także partnerami 2 projektów realizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie ncn.gov.pl.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

Polecamy również
Badaczka z UJ CM kolejną laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
Lek. Agata Kłosowicz zrealizuje projekt w Harvard Medical School
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla
dr. Przemysława Grudnika
Małe granty NCN dla kilkunastu młodych naukowców z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj