Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

3 programy z UJ ze wsparciem polsko-francuskiego programu "Polonium"

3 programy z UJ ze wsparciem polsko-francuskiego programu "Polonium"

Opublikowano wyniki tegorocznej edycji polsko-francuskiego Programu Partnerstwa im. Huberta Curien „POLONIUM”, którego celem jest wspieranie mobilności współpracujących ze sobą zespołów badawczych. Spośród 20 projektów, które otrzymały finansowanie, Uniwersytet Jagielloński jest ośrodkiem, którego naukowcy są autorami aż 3 zwycięskich projektów.

Program realizowany jest w Polsce przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a we Francji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MEAE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (MESRI).

Do programu zgłosiły się w tym roku aż 54 polsko-francuskie zespoły badawcze, najwięcej od ostatnich 8 lat. Finansowanie otrzymało 20 projektów, a wśród nich 2 wiodące dziedziny : chemia oraz biologia, medycyna i zdrowie.

Najliczniej reprezentowane ośrodki naukowe po stronie polskiej to Uniwersytet Jagielloński (3 projekty), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2 projekty) i Uniwersytet Wrocławski (2 projekty). Po stronie francuskiej - Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1 (zaangażowany w 3 projekty), Uniwersytet Rennes 1 w ramach Instytutu nauk chemicznych w Rennes (2 projekty) i UMR Geosciences Rennes (1 projekt) oraz Uniwersytet w Lotaryngii (2 projekty).

Wsparcie otrzymają trzy Projekty z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Głównym celem programu wymiany bilateralnej "Polonium" jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z partnerami z Francji. Środki pochodzące z umów bilateralnych mogą być wykorzystane tylko na samą mobliność osób uczestniczących w projekcie, nie pokrywają kosztów samych badań, ale stanowią doskonałe wsparcie w ich realizacji.

Polecamy również
Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis
Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis
Projekt Instytutu Kultury UJ laureatem konkursu w programie Erasmus+
Projekt Instytutu Kultury UJ laureatem konkursu w programie Erasmus+
Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"
Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"
Badacze z UJ wśród laureatów programu im. Mieczysława Bekkera
Badacze z UJ wśród laureatów programu im. Mieczysława Bekkera

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj