Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces UJ i jego naukowców w konkursie Gwiazdy Horyzontu 2020

Sukces UJ i jego naukowców w konkursie Gwiazdy Horyzontu 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Krakowie przyznał nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych uczestników i podmiotów w kończącym się programie ramowym Komisji Europejskiej - Horyzont 2020. Tytułem "Gwiazda Horyzontu 2020” uhonorowani zostali dr hab. Michał Németh i dr hab. Tomasz Żuradzki.

 

Najaktywniejszym uczestnikiem programu ramowego Horyzont 2020 z województwa małopolskiego i podkarpackiego w kategorii "uczelnie" obwołany został Uniwersytet Jagielloński, który "Gwiazdę Horyzontu 2020" otrzymał w uznaniu za 7 koordynacji oraz 51 uczestnictw w programie. 

Kapituła Konkursu wyłoniła także pięcioro laureatów w kategorii "nagrody indywidualne", w której nagrodzonych zostało dwóch naukowców z UJ: 

Obydwaj naukowcy zdobyli w 2018 roku najbardziej prestiżowe na Starym Kontynencie granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC).

Dr hab. Michał Németh specjalizuje się w badaniach nad historią języka karaimskiego opartych na edycjach źródeł pisanych, nad kontaktami słowiańsko- i turkijsko-węgierskimi oraz nad historią słownictwa węgierskiego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w kilku językach oraz kilku monografii w zakresie językoznawstwa historycznego. We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji realizuje projekt "(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language".

Dr hab. Tomasz Żuradzki jest filozofem, którego interesuje metaetyka i etyka praktyczna. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (INCET), członkiem redakcji czasopisma "Diametros", a także redaktorem naczelnym czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce". Dzięki Starting Grant ERC realizuje projekt "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions", którego celem jest reinterpretacja osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie.

 

Polecamy również
Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis
Ponad 25 mln zł dla badaczy UJ w konkursach Maestro i Sonata Bis
Projekt Instytutu Kultury UJ laureatem konkursu w programie Erasmus+
Projekt Instytutu Kultury UJ laureatem konkursu w programie Erasmus+
Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"
Naukowcy z Zakładu Biofizyki Molekularnej UJ publikują w "Chemical Reviews"
Badacze z UJ wśród laureatów programu im. Mieczysława Bekkera
Badacze z UJ wśród laureatów programu im. Mieczysława Bekkera

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj