Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ laureatami ostatniej tury konkursu Miniatura 5

Naukowcy z UJ laureatami ostatniej tury konkursu Miniatura 5

Narodowe Centrum Nauki opublikowało ostatnią listę rankingową konkursu Miniatura 5, adresowanego do naukowców, którzy nie kierowali dotychczas projektami finansowanymi przez NCN, ani nie byli laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wśród laureatów znalazły się 24 osoby z UJ, które dzięki finansowemu wsparciu przeprowadzą badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, odbędą staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W konkursie można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. 

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali łącznie wsparcie w wysokości ponad 962 tys zł.

Na ogłoszonej 30 listopada liście laureatów znaleźli się:

 • dr inż. Dawid Lupa (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) – Anizotropowe nanostruktury plazmoniczne na ostrzu sondy skanującej: nowi sprzymierzeńcy w badaniu agregacji amyloidów (badania wstępne/pilotażowe, 49 500 zł);
 • dr Vittorio Canale (Wydział Farmaceutyczny) -  Poszukiwanie sond molekularnych o cechach odwrotnych agonistów zależnego od receptora 5-HT6 szlaku kinazy Cdk5 (badania wstępne/pilotażowe, 49 940 zł);
 • dr Ewelina Górowska-Wójtowicz (Wydział Nauk o Zdrowiu) - Rola swoistego receptora prostaty związanego z białkiem G (PSGR) w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) towarzyszącego progresji nowotworowej w prostacie – badania in vitro (badania wstępne/pilotażowe, 49 940 zł);
 • dr inż. Joanna Sławek (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS) - Badanie zmian strukturalnych proteazy wirusa HIV-1 wyindukowanych wysokim ciśnieniem (wyjazd badawczy, 49 995 zł);
 • dr Mateusz Chaberski (Wydział Polonistyki) - Nowe ekologie w sztukach performatywnych ostatnich dwóch dekad - badania pilotażowe (badania wstępne/pilotażowe, 14 718 zł);
 • dr Piotr Prokopowicz (Wydział Filozoficzny) - Upodmiotowienie przez kontrolę: paradoksy pomiaru i zarządzania kulturą organizacyjną w amerykańskich firmach technologicznych (wyjazd badawczy, 20 625 zł);
 • dr Jakub Stępniewski (Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM) - Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych wsierdzia prawej komory serca pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego (badania wstępne/pilotażowe, 49 999 zł);
 • dr Artur Pliszko (Wydział Biologii) - Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi (badania wstępne/pilotażowe, 49 248 zł);
 • dr Aleksander Siniarski (Wydział Lekarski UJ CM) - Wpływ leczenia ciężkiej wtórnej niedomykalności mitralnej za pomocą przezcewnikowej naprawy metodą brzeg-do-brzegu na generację trombiny, przepuszczalność skrzepu fibrynowego oraz jego podatność na lizę (badania wstępne/pilotażowe, 48 180 zł);
 • dr hab. Anna Rapacz (Wydział Farmaceutyczny UJ CM) - Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu (badania wstępne/pilotażowe, 35 213 zł);
 • dr Karolina Piotrowicz (Wydział Lekarski UJ CM) - Mechanizmy starzenia się – wskaźniki stanu zapalnego związanego z procesem starzenia a fenotyp zespołu kruchości u osób mających wspólne środowisko życia. Badanie pilotażowe (badania wstępne/pilotażowe, 29 590 zł);
 • dr Joanna Siwek (Wydział Geografii i Geologii) - Rola osuwisk w kształtowaniu odpływu rzecznego z małych zlewni karpackich (badania wstępne/pilotażowe, 44 285 zł);
 • dr Marlena Gruda (Wydział Filologiczny) - Mnemotoposy w literaturze słoweńskiej. Kurent (wyjazd badawczy, 23 943 zł);
 • dr Ewa Kowalska (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Stabilność mutein CDKF;1, kinazy cyklu komórkowego z Arabidopsis thaliana, a możliwość oddziaływania z substratem, na przykładzie białka CDKD;2 (badania wstępne/pilotażowe, 49 500 zł);
 • dr Marek Rafał Hańderek (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - Rola Polski i Czechosłowacji w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych oraz w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei w latach 1953-1959 (kwerenda, 19 380 zł);
 • dr Anna Oczko (Wydział Filologiczny) - Toponimy karpackie pochodzenia wołoskiego – ekscerpcja materiału i badania etymologiczne (kwerenda biblioteczna, 9629 zł);
 • dr Bartosz Leszczyński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - Czterowymiarowa analiza dynamiki rozwoju czerniaka błony naczyniowej oka (staż naukowy, 49 000 zł);
 • dr Ewa Latkowska (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - Analiza celowana porostowych metabolitów wtórnych w tkankach zasiedlanych drzew (badania wstępne/pilotażowe, 49 940 zł);
 • dr hab. Paweł Tomasz Matusik (Wydział Lekarski UJ CM) - Elektrokardiograficzne, laboratoryjne oraz obrazowe markery ryzyka w patogenezie i predykcji zaburzeń rytmu serca (wyjazd konsultacyjny, 49 995 zł);
 • dr Olga Milczarek (Wydział Lekarski UJ CM) - Radioterapia oszczędzająca hipokamp a zachowanie funkcji poznawczych u dzieci z pierwotnymi guzami mózgu (badania wstępne/pilotażowe, 49 621 zł);
 • dr Jolanta Bugajska (Wydział Lekarski UJ CM) - Profil wolnych aminokwasów w żółci u chorych z kamicą żółciową (badania wstępne/pilotażowe, 39 710 zł);
 • dr Małgorzata Lasota (Wydział Lekarski UJ CM) - Wpływ imatinibu (STI571) i midostauriunu (PKC412) oraz ich kompleksów z nośnikiem o charakterze supramolekularnych taśm (na przykładzie czerwieni Kongo) na komórki nowotworu pęcherza (badania wstępne/pilotażowe, 47 870 zł);
 • dr Maciej Turek (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) - Sprawowanie funkcji kontrolnej Kongresu USA nad federalną władzą wykonawczą w czasach polaryzacji politycznej (badania wstępne/pilotażowe, 32 328 zł);
 • dr Sebastian Rojek (Wydział Lekarski UJ CM) - Ocena metabolizmu in vitro izomerów mefedronu - 2-MMC i 3-MMC przy użyciu narzędzi analitycznych LC-ESI-MS-MS i LC-(Q)TOF-MS-MS (badania wstępne/pilotażowe, 49 995 zł).

Pełne listy rankingowe konkursu Miniatura 5 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Badaczki z UJ na premierowej liście rankingowej Miniatura 6
Badaczki z UJ na premierowej liście rankingowej Miniatura 6
Naukowcy z UJ publikują wyniki badań nad nanomagnesem kwantowym
Naukowcy z UJ publikują wyniki badań nad nanomagnesem kwantowym
Publikacja naukowców z MCB wyróżniona przez <span lang="en">Cell Press</span>
Publikacja naukowców z MCB wyróżniona przez Cell Press
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu NCN
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron