Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz wybitnego konstytucjonalisty - prof. Mariana Grzybowskiego

Jubileusz wybitnego konstytucjonalisty - prof. Mariana Grzybowskiego

19 października w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius współpracownicy, uczniowie i przyjaciele uczcili jubileusz 70. rocznicy urodzin i 48-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego.

- Szczelnie wypełniona uczestnikami uroczystości sala to wymowny dowód znaczenia Profesora Grzybowskiego dla społeczności akademickiej UJ - powiedział rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczając Jubilatowi w imieniu władz UJ adres gratulacyjny i prezent w postaci miniaturowej repliki berła rektorskiego. Do życzeń dołączyli obecni na sali prorektor ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania i prorektor ds. rozwoju pro. Maria-Jolanta Flis. - Profesor Grzybowski przez lata rozsławiał w świecie imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, osiągnął wyżyny w rozwoju naukowym, który połączył z pracą organizacyjną i pragmatycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy - dodał rektor.

Prowadząca uroczystość dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Krystyna Chojnicka poprosiła o odczytanie listów gratulacyjnych, które zostały przesłane na ręce Jubilata. List od prezydenta RP Andrzej Duda odczytał wychowanek Profesora (magistrant, a później doktorant) sekretarz stanu Krzysztof Szczerski.

Uczestniczący w uroczystości prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Jubilata odznaką "Honoris Gratia", podkreślając jego silne zakorzenienie w Krakowie.

Z okazji jubileuszu Profesorowi została wręczona księga pamiątkowa zatytułowana „Ustroje – tradycje i porównania" zawierająca artykuły dedykowane Profesorowi. Monografia, której redaktorem jest dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ, jest szczególnym podziękowaniem za lata pracy na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zawiera 89 opracowań naukowych przygotowanych przez naukowców z kraju i zagranicy. Obejmują one zagadnienia, których wspólnym mianownikiem jest refleksja nad fenomenem ustroju państwa prowadzona z perspektywy współczesnej, historycznej, a także porównawczej.

Dziękując za życzenia, prof. Grzybowski powiedział o sobie, że przez całe swoje życie czuł się człowiekiem pogranicza i  starał się zawsze widzieć  po drugiej stronie  podziału osobę z przynależnymi jej prawami i godnością.

Profesor Marian Grzybowski należy do najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów. Jest autorem bez mała 300 publikacji naukowych wydanych w kraju i zagranicą. Spektrum zainteresowań Profesora jest bardzo szerokie i obejmuje wiele istotnych problemów polskiego oraz porównawczego prawa konstytucyjnego. Jubilat należy też do czołowych znawców ustrojów państw skandynawskich, w których odbywał liczne staże naukowe. Profesor Grzybowski wspomagał pracę organów państwowych w trudnych okresach polskiej transformacji ustrojowej. Brał udział w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., a w latach 2001-2010 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i publiczną był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wszystkie te osiągnięcia świadczą o wielkim, światłym umyśle Profesora i ogromnym talencie naukowym. Uczniowie i przyjaciele Profesora widzą w nim także, a może przed wszystkim, niezwykle życzliwego i dobrego człowieka. Uroczystość Jubileuszowa była zatem okazją nie tylko do merytorycznych dyskusji, ale także do podziękowań za codziennie doświadczaną przyjazną atmosferę współpracy.

Polecamy również
Profesor Jacek Popiel doktorem <span lang="la">honoris causa</span> kieleckiej uczelni
Profesor Jacek Popiel doktorem honoris causa kieleckiej uczelni
Opłatek w Collegium Novum
Opłatek w Collegium Novum
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron