Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński po raz 654. rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Jagielloński po raz 654. rozpoczął nowy rok akademicki

Z pełną ufnością i radością ogłaszam otwarcie 654. roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim! Quod felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! - tymi słowami rektor UJ prof. Wojciech Nowak oficjalnie otworzył kolejny rok nauczania i działalności naszej uczelni.

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 odbyła się w auli Auditorium Maximum UJ. Poprzedził ją przemarsz orszaku profesorów UJ, który przeszedł ulicami Krakowa z Collegium Maius UJ. W uroczystości wzięła udział społeczność akademicka UJ, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, kultury oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Rektor przypomniał, że uniwersytet rozpoczyna kolejny rok działalności w szczególnym czasie, w momencie, gdy trwają intensywne prace  i toczą się żywe dyskusje nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym w Polsce. Wyraził obawę, że obecna atmosfera polityczna w kraju i anormalny przebieg dyskusji programowych właściwie w każdej dziedzinie życia społecznego muszą budzić obawy, iż podobne tło będzie towarzyszyć dysputom dotyczącym nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Istnieje mnogość problemów i dróg ich rozwikłania, jednakże pamiętajmy, że Polskę i społeczeństwo mamy tylko jedno, podobnie jak niepodważalne narodowe wartości: wolność, równość, demokrację

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak

- Z nadzieją będziemy śledzić przebieg dalszego procesu legislacyjnego, licząc na to, że nasze propozycje zostaną w niej uwzględnione. Liczę na mądrość i rozwagę decydentów w tej kluczowej dla edukacji w Polsce kwestii - powiedział rektor.

Rektor powiedział, że z dużym smutkiem obserwuje "permanentny antagonizm i już nie merytoryczną dyskusję, lecz autentyczną walkę partii politycznych, wyniszczającą je i odzierającą z pierwotnie założonej ideologii". 

Istnieje mnogość problemów i dróg ich rozwikłania, jednakże pamiętajmy, że Polskę i społeczeństwo mamy tylko jedno, podobnie jak niepodważalne narodowe wartości: wolność, równość, demokrację apelował prof. Wojciech Nowak.

Gościem uroczystości był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Główną część swojego wystąpienia wiceminister poświęcił przypomnieniu założeń projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, które przedstawił niedawno podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

Jarosław Gowin apelował do środowiska akademickiego o podjęcie już teraz prac nad nowymi statutami uczelni oraz o to, aby "dar wolności" oferowany przez nową ustawę, jakim ma być poszerzenie autonomii uczelni, wykorzystany został w duchu otwarcia na wyzwania XXI wieku.

- Wiele z obietnic, które składałem rok temu w tej sali, już została zrealizowana - powiedział minister, mówiąc o wchodzącej właśnie w życie ustawie o innowacyjności, która ma służyć stworzeniu pomostu między gospodarką i nauką. Przypomniał także o rozpoczynającej działalność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie wspierała to, co jest kluczowe dla nauki, czyli rozwój więzi międzynarodowych polskiej nauki.

- W historii Polski głębokie zmiany zaczynały się od reformy edukacji. W XVIII wieku to właśnie ze świata akademickiego wyszły inicjatywy mające uratować nasz kraj przed upadkiem - mówił Jarosław Gowin, wspominając działalność Komisji Edukacji Narodowej, założenie przez Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium, czy reformę naszej uczelni dokonaną przez Hugo Kołłątaja.

- Mamy powody do dumy, ostatnie kilka dekad to był dobry czas dla Polski, ale można było go wykorzystać lepiej, tak, aby uniknąć pułapki średniego rozwoju. W przyszłym roku obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Byłbym dumny, gdyby ten jubileusz został uświetniony reformą polskiej nauki, która da potężny impuls dla rozwoju całego naszego kraju - powiedział minister.

W trakcie uroczystości wręczono odznakę "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego", którą odebrał prof. Stéphane Pellerin. Wyróżnienie zostało przyznane za odegranie znaczącej roli w nawiązaniu wielostronnej, wieloletniej  współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Orleanie, w dziedzinach: fizyki, biologii molekularnej, biotechnologii, chemii oraz historii i filologii francuskiej. Laudację prof. Pellerin wygłosił dr hab. Krzysztof Dzierżęga z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Wręczono także Nagrody Rektora UJ "Laur Jagielloński", które honorują wybitne osiągnięcia naukowe uczonych z UJ. Nagrody otrzymali: prof. Andrzej Chwalba w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych, prof. Tadeusz Holak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz prof. Maciej Pawłowski w dziedzinie nauk medycznych.

Okolicznościowy dyplom i oraz gratulacje od rektora odebrał dr Mateusz Hołda, który w kwietniu b.r., jeszcze jako student VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, obronił doktorat. Dokonał tego jako pierwszy i do tej pory jedyny student w Polsce.

Najważniejszy moment uroczystości - immatrykulację nowo przyjętych na Uniwersytet Jagielloński studentów I roku, przeprowadził prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. dydaktyki. W imieniu studentów głos zabrał nowo wybrany przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi.

Wykład inaugurujący 654. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim wygłosiła dr hab. Justyna Drukała z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wykład nosił tytuł "Inżynieria tkankowa - wielka nadzieja współczesnej medycyny".

Pliki do pobrania
pdf
Inauguracja roku akademickiego 2017-2018 (publikacja okolicznościowa)
pdf
Listy gratulacyjne nadesłane z okazji inauguracji
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Święto 3 Maja na Uniwersytecie Jagiellońskim
Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ
Przyznano Nagrody Znaku i Hestii 2019
Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Franciszka Szafrańca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj