Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jeden z najwybitniejszych kardiologów profesorem honorowym UJ

Jeden z najwybitniejszych kardiologów profesorem honorowym UJ

23 października, podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ, do grona profesorów honorowych najstarszej polskiej uczelni dołączył prof. Jacek Dubiel - wieloletni pracownik naukowy Akademii Medycznej w Krakowie (od 1993 roku Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - UJ CM), jeden z ojców założycieli współczesnej kardiologii w Polsce i uznany ekspert w skali międzynarodowej. Ten wybitny uczony jest 18. osobą, której nadano ten tytuł.

Inicjatorami przyznania tytułu profesora honorowego UJ prof. Jackowi Dubielowi byli pracownicy Wydziału Lekarskiego. Senat, po zapoznaniu się z recenzjami dorobku przygotowanymi przez prof. Michała Tenderę ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i prof. Grzegorza Opolskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na posiedzeniu 25 września br. przychylił się do złożonego wniosku. Prof. Jacka Dubiela wyróżniono w szczególności za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, promowanie rozwoju kadry naukowej oraz za zasługi we wprowadzaniu nowoczesnej kardiologii interwencyjnej w Polsce. Wnioskodawcy podkreślili także jego niezwykły talent dydaktyczny i mistrzostwo w łączeniu ogromu wiedzy medycznej z historią medycyny, filozofią i sztuką. Nawiązał do niego w laudacji prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

- Do legendy Wydziału Lekarskiego przeszły seminaria z propedeutyki chorób wewnętrznych dotyczące zbierania wywiadu, osłuchiwania serca i opisy szmerów wad serca. Medycyna w jego wykonaniu jest bowiem sztuką płynącą z jego duszy. Mam nadzieję, że obecny w auli prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nie będzie miał mi tego za złe, ale nie waham się powiedzieć, że profesor Jacek Dubiel jest symbolem tego miasta nieomalże jak Sukiennice czy zaczarowana dorożka i zaczarowany dorożkarz z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - mówił.

- Osiągnięcia profesora Jacka Dubiela w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej sprawiły, że jest on uznawany za jeden z największych autorytetów w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologicznych w Polsce i na świecie. Do najistotniejszych osiągnięć jego zespołu należy zaliczyć "Małopolski Program leczenia zawału serca", który stał się wzorcem do organizacji przed- i wewnątrzszpitalnej opieki nad pacjentami z zawałem serca nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nie można jednak zapominać o jego ogromnych zasługach w zakresie diagnostyki wad serca, niewydolności serca i nadciśnienia płucnego - kontynuował prof. Tomasz Grodzicki.

Bohater uroczystości w swoim wystąpieniu podkreślił, że podstawą sukcesu w medycynie jest praca całego zespołu i zastępowanie słowa "ja" słowem "my". Dlatego podziękowania złożył "nam" - swoim nauczycielom i współpracownikom, bo jak przekonywał, bez nich nie byłoby dzisiejszej uroczystości. - Bez nas nie byłoby sukcesów, satysfakcji i radości z wypełnionej misji zawodu lekarza. Albert Einstein pisał, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Ten inny w naszym zawodzie to pacjent. Jemu należy się szczególny hołd. Hołd tym wszystkim, którym daliśmy radość z odzyskania zdrowia. Hołd dla tych wszystkim, którzy nie mogli skorzystać z dobrodziejstw postępu medycyny. W tym gronie jest również mój zmarły na zawał ojciec - mówił prof. Jacek Dubiel.

I dodał: - Każdy z nas ma prawo do marzeń. Marzę, aby naszą pracę oceniali pacjenci, którzy są jedynymi obiektywnymi i bezstronnymi sędziami, a nie politycy. Nasza praca koncentruje się na pacjencie. Jest on bowiem jedyną osobą, która zasługuje na szczególne przywileje. Nie otrzymamy prawdziwego wglądu w istotę rzeczy, póki nie potrafimy zaobserwować jej rozwoju od samego początku. Tego uczył mnie mój pierwszy przewodnik po działalności naukowej: przyjaciel, niedawno zmarły profesor Stanisław Konturek.

Prof. Jacek Dubiel urodził się w 1942 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W 1971 roku obronił pracę doktorską, a tytuł doktora habilitowanego uzyskał w wieku 40 lat. Od 1992 roku jest profesorem. Całe swoje życie był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przez 50 lat pracował w II Klinice Kardiologii, którą przez ponad 20 lat kierował. Był m.in. prodziekanem Wydziału Lekarskiego, członkiem Senatu UJ oraz pełnomocnikiem rektora UJ. Jego wybitna działalność organizacyjna obejmuje także członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach - Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Towarzystwie Internistów Polskich, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, European Society of Cardiology, American Heart Association czy New York Academy of Sciences.

Dorobek naukowy prof. Jacka Dubiela jest wielokulturowy i dotyczy m.in. ostrych zespołów wieńcowych, kardiomiopatii przerostowej i rozstrzeniowej, patofizjologii krążenia wieńcowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji śródbłonka oraz epidemiologii i terapii niewydolności serca. Autor ponad 500 artykułów naukowych i ponad 800 doniesień zjazdowych. Ponadto jest powszechnie cenionym dydaktykiem i wychowawcą kolejnych pokoleń internistów i kardiologów, czego dowodem jest wypromowanie 28 doktorów, opieka nad 8 przewodami habilitacyjnymi, a 4 spośród jego wychowanków uzyskało tytuł profesora. Za swoją działalność na polu kardiologii uniwersyteckiej był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej czy Medal Cracoviae Merenti.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
UJ świętuje 657. urodziny i honoruje wybitnego socjologa [ZDJĘCIA]
44. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa - studenta UJ
44. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa - studenta UJ
Uniwersytet Jagielloński świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uniwersytet Jagielloński świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Odnowienie doktoratu jednego z najwybitniejszych teatrologów
Odnowienie doktoratu jednego z najwybitniejszych teatrologów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj