Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą powstanie NZS

W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą powstanie NZS

W środę 10 listopada w Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52 odsłonięto tablicę upamiętniającą wiec założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie w 40. rocznicę jego powstania. W uroczystości wzięli udział m.in. rektor UJ prof. Jacek Popiel, zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia NZS 1980 i pomysłodawca upamiętnienia wydarzeń z 22 września 1980 roku Adam Kalita.

Jak powiedział prof. Jacek Popiel, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po zasięgnięciu opinii Wydziału Historycznego UJ oraz zgodnie z pozytywną opinią Konwentu Godności Honorowych na posiedzeniu 26 maja 2021 roku wyraził zgodę na umieszczenie tablicy na budynku Collegium Broscianum i uhonorowanie w ten sposób wszystkich osób zaangażowanych w ówczesne wydarzenia.

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju. NZS był wówczas w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem "Solidarności" i skupiał młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 roku. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań “Solidarności” w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Władze UJ złożyły kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja
Władze UJ złożyły kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja
Dr Alicja Adamczak uhonorowana medalem „Plus Ratio Quam Vis”
Dr Alicja Adamczak uhonorowana medalem „Plus Ratio Quam Vis”
Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali KEN pracownikom UJ
Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali KEN pracownikom UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron