Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz wybitnego polonisty

Jubileusz wybitnego polonisty

18 czerwca 2015 r. uroczystą sesją jubileuszową w auli Collegium Novum UJ rozpoczęła się konferencja pt. „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie", zorganizowana z okazji 70. urodzin prof. Władysława Miodunki. W trakcie ceremonii otwarcia dostojny jubilat uhonorowany został Złotym Medalem Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka.

Na uroczystości obecni byli również m.in. prorektorzy UJ prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, byli rektorzy prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł, a także dziekani wydziałów UJ, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski oraz goście z różnych części świata, w tym wielu byłych uczniów jubilata.    

Zebranych powitał dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ dr hab. Piotr Horbatowski, po czym oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromną rolę prof. Miodunki w promocji języka i kultury polskiej w świecie. - Globalną wioskę budują nie tylko znikające granice i możliwości komunikacji na odległość, ale także, a może przede wszystkim, ludzie tacy jak prof. Władysław Miodunka, który przybliża Polskę światu – powiedział, dodając że pasji naukowej jubilata zawsze towarzyszyło wielkie zaangażowanie w organizacyjną stronę działalności Uniwersytetu.

Po obecnym rektorze, głos zabrali jego poprzednicy. Prof. Franciszek Ziejka podzielił się z zebranymi wspomnieniami dotyczącymi swojej wieloletniej współpracy z jubilatem, podkreślając przy tym, że prof. Miodunka gdziekolwiek był, „wszędzie niósł słowo polskie, wszędzie znajdował przyjaciół i znakomitych uczniów." Następnie prof. Karol Musioł złożył jubilatowi życzenia i gratulacje, ujęte w krótkiej poetyckiej formie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie prof. Miodunce Złotego Medalu Jubileuszu 650-lecia UJ przez prof. Wojciecha Nowaka. Po tej krótkiej ceremonii, dr hab. Przemysław Gębal z Uniwersytetu Warszawskiego przybliżył zebranym dorobek naukowy odznaczonego, akcentując przy tym jego rolę jako twórcy krakowskiej szkoły glottodydaktyki polonistycznej. Następnie przyszła kolej na gratulacje i życzenia dla jubilata, składane przez licznych współpracowników i przyjaciół.

Konferencja „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie" potrwa do 20 czerwca. Poświęcona jest ona przede wszystkim zagadnieniom z kręgu zainteresowań jubilata, takim jak językoznawstwo ogólne i stosowane, dydaktyka języka, literatury i kultury polskiej, psychologiczne i społeczne aspekty dwujęzyczności oraz kontakty międzyjęzykowe.

Polecamy również
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
Wybitny naukowiec i lekarz z doktoratem honoris causa UJ
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
UJ uhonorował światowej sławy kardiochirurga dziecięcego
Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka
Dr Michał Parniak odebrał Nagrodę im. Franka Wilczka
"Człowiek instytucja" – Jubileusz prof. Jana Święcha
"Człowiek instytucja" – Jubileusz prof. Jana Święcha

Widok zawartości stron Widok zawartości stron