Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Twórczość literacka Jana Pawła II. Spotkanie w Bibliotece Jagiellońskiej

Twórczość literacka Jana Pawła II. Spotkanie w Bibliotece Jagiellońskiej

7 listopada 2022 roku w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się promocja krytycznej edycji pism literackich i teologicznych Karola Wojtyły: "Dzieła Literackie i Teatralne", t. 1-3, "Dzieła Teologiczne", t. 1, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Spotkanie poprowadził red. Henryk Woźniakowski, który, po powitaniu licznie przybyłych gości, przedstawił uczestników panelu dyskusyjnego – członków Zespołu redakcyjnego „Dzieł Literackich i Teatralnych” oraz „Dzieł Teologicznych”, w osobach: Jego Magnificencja prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Marta Burghardt (Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (Katedra Literatury XX wieku, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Anna Karoń-Ostrowska (Instytut Myśli Józefa Tischnera), prof. Zofia Zarębianka.

Słowo wstępne wygłosili współgospodarze spotkania rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel oraz rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Robert Tyrała.

Następnie głos zabrali współwydawcy promowanych dzieł Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Agata Szuta, dyrektorka Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Dyskusja toczyła się wokół przygotowań i pracy nad dziełami, podziału zadań oraz osobistego odbioru opracowywanych dzieł Karola Wojtyły przez poszczególnych członków zespołu redakcyjnego. Pytania do prelegentów o miejsce Jana Pawła II jako poety i dramatopisarza w literaturze polskiej dały obraz  jego twórczości, która zajmuje ważne miejsce w historii polskiej literatury.  Wstępem do ciekawej  dyskusji było pytanie w  jaki sposób teologia splata się z literaturą? Dyskusję zamknął rozległy temat dotyczący recepcji działalności pisarskiej  Karola Wojtyły i jej odbiór za granicą.

Po spotkaniu goście udali się do sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej na wernisaż wystawy prac Joanny Sobczyk-Pająk Jan Paweł II – ludzie i miejsca. Zgromadzonych przywitał  dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ, kurator wystawy ks. prof. Robert Nęcek oraz  autorka prac Joanna Sobczyk-Pająk.

Wyjątkowym akcentem podczas wystawy była prezentacja rękopisu pracy magisterskiej Karola Wojtyły, który na czas wernisażu udostępnił dla zwiedzających Sebastian Wojnowski- Dyrektor Biblioteki i Archiwum UJPII w Krakowie.
Wystawę można zwiedzać  do 16 grudnia 2022 roku, w Sali wystawowej BJ przy ul. Oleandry 3,   w godzinach otwarcia Biblioteki.

Tekst i zdjęcia: Biblioteka Jagiellońska

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

Koncert w kolegiacie akademickiej św. Anny

W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę "Beethoven i filozofowie"

W Bibliotece Jagiellońskiej otwarto wystawę "Beethoven i filozofowie"

Uniwersytecki Koncert Noworoczny

Uniwersytecki Koncert Noworoczny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron