Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Program rezydencyjny dla młodych Ukrainek i Ukraińców

Program rezydencyjny dla młodych Ukrainek i Ukraińców

SPLOT UA Residency jest programem dla Ukrainek i Ukraińców w wieku 18-30 lat, przebywających obecnie w Polsce w wyniku rosyjskiej agresji, którzy mają szczególne zainteresowania lub wyjątkowy talent – artystyczny, naukowy, przedsiębiorczy, organizacyjny lub inny. Istotna jest motywacja kandydatek i kandydatów oraz ich chęć i umiejętność pracy w zespole.
więcej o Program rezydencyjny dla młodych Ukrainek i Ukraińców
Program "Solidarni z Ukrainą"

Program "Solidarni z Ukrainą"

Program "Solidarni z Ukrainą" na Uniwersytecie Jagiellońskim pozwoli na udział w kursie języka polskiego oraz na realizację prac związanych z przygotowywaniem rozpraw doktorskich. Kurs będzie realizowany w semestrze letnim 2021/2022 roku akademickiego.
więcej o Program "Solidarni z Ukrainą"
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

W odpowiedzi na apel pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący uruchomienia inicjatyw wspierających ukraińskie środowisko naukowe, stworzona została możliwość finansowania projektów doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ przeznaczonych na realizację Research Support Module.
więcej o Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ
Darmowy kurs języka polskiego online

Darmowy kurs języka polskiego online

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ zaprasza uchodźczynie i uchodźców na darmowy kurs języka polskiego online. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.00. Wystarczy zalogować się przez link przy pomocy smartfona lub komputera.
więcej o Darmowy kurs języka polskiego online
Procedury dla studentów uczelni ukraińskich

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich

Sprawdź, jakie możliwości mają studenci ukraińskich uczelni, którzy w związku z agresją Rosji na Ukrainę, znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, oraz chcą kontynuować naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
więcej o Procedury dla studentów uczelni ukraińskich
Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Celem Funduszu Stypendialnego im. Profesora Franciszka Ziejki jest umożliwienie podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom, które – pomimo uzyskania wybitnych wyników w nauce lub posiadania osiągnięć naukowych – nie mają ze względu na sytuację polityczną możliwości, aby kształcić się w ojczystym kraju.
więcej o Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki
Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Jednostka do kontaktu: Dział Spraw Stypendialnych, e-mail: stypendia@uj.edu.pl, telefon: 12 663 26 29.
więcej o Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów
Zakwaterowanie w domach studenckich UJ

Zakwaterowanie w domach studenckich UJ

Student lub doktorant może wnioskować o przyznanie miejsca dla siebie, swojego małżonka lub dziecka, a także dla opiekuna jeżeli student jest osobą niepełnosprawną.
więcej o Zakwaterowanie w domach studenckich UJ
Odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia

Odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia

Jednostka do kontaktu: Dział Obsługi Studiów, e-mail: ksztalcenie@uj.edu.pl, telefon: 12 663 26 52.
więcej o Odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia
Urlop od zajęć, indywidualny plan studiów, nieobecność na zajęciach

Urlop od zajęć, indywidualny plan studiów, nieobecność na zajęciach

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezienie się przez naszych studentów (obywateli Ukrainy) w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki zdecydował, że możliwe będzie:
więcej o Urlop od zajęć, indywidualny plan studiów, nieobecność na zajęciach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron