Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop od zajęć, indywidualny plan studiów, nieobecność na zajęciach

Urlop od zajęć, indywidualny plan studiów, nieobecność na zajęciach

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezienie się przez naszych studentów (obywateli Ukrainy) w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki zdecydował, że możliwe będzie:

 

 

 

 

  • złożenie wniosku o urlop dziekański za pośrednictwem modułu podań w USOSweb/maila/telefonicznie
  • wnioskowanie o urlop dziekański w terminie późniejszym, za okres miniony
  • przywrócenie terminu do złożenia wniosku o urlop studencki na semestr letni roku akademickiego 2021/2022
  • złożenie wniosku o IPS za pośrednictwem moduł podań w USOSweb/ maila/telefonicznie
  • określenie w zgodzie na IPS terminu przedstawienia m.in. warunków zaliczenia
  • usprawiedliwianie nieobecności na podstawie oświadczenia studenta w związku z powszechnie znanym faktem konfliktu zbrojnego
  • złożenie wniosku o usprawiedliwienie nieobecności za pośrednictwem modułu podań w USOSweb/maila/telefonicznie

W przypadku braku możliwości złożenia stosownego wniosku w chwili obecnej studenci i studentki z Ukrainy nie będą skreślani z listy studentów, a wszelkie formalności związane z uregulowaniem ich statusu będą mogli załatwić do końca września 2022 roku.

Dodatkowo, wolontariat związany z pomocą Ukrainie stanowi podstawę usprawiedliwiania nieobecności na podstawie zaświadczenia z Samorządu Studentów.

Jednostka do kontaktu: Dział Obsługi Studiów ksztalcenie@uj.edu.pl telefon: 12 663 26 52.

Polecamy również
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Darmowy kurs języka polskiego online

Darmowy kurs języka polskiego online

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron