Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Jednostka do kontaktu: Dział Spraw Stypendialnych, e-mail: stypendia@uj.edu.pl, telefon: 12 663 26 29.

 

 

 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, a w rezultacie znalezienie się przez naszych studentów i doktorantów oraz ich rodziny w trudnej sytuacji życiowej, Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów zdecydował o:

  • podwyższeniu maksymalnej kwoty zapomogi,
  • przyznaniu zapomogi ze środków własnych uczelni dla studentów i doktorantów (w tym szkół doktorskich) niespełniających warunków ustawowych.

Nabór wniosków, będzie prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: stypendia.uj.edu.pl.

Polecamy również
Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Darmowy kurs języka polskiego online

Darmowy kurs języka polskiego online

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich

Procedury dla studentów uczelni ukraińskich

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Stypendium im. prof. Franciszka Ziejki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron