Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwarka pracowników

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Emaile: grzegorz.przebinda@uj.edu.pl
stanowisko: Profesor zwyczajny
pełnione funkcje: Kierownik Katedry
Opis: Katedra Kultury Słowian Wschodnich

Katedra Kultury Słowian Wschodnich
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Wydział Filologiczny
Adres: Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków
telefon do jednostki: 12 663 27 39

Prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeżeli dane w wynikach wyszukiwania są nieaktualne lub niekompletne prosimy o przesłanie informacji na adres: dane.pracownikow@uj.edu.pl. Państwa poprawki zostaną przekazane do odpowiednich jednostek odpowiedzialnych.

Za dane dotyczące pracownika (np. tytuł, imię, ewentualnie drugie imię, nazwisko, stanowisko, funkcja) odpowiada Dział Spraw Osobowych.

Za dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. wydział, instytut, katedra, adres jednostki, telefon do jednostki) odpowiada Dział Organizacji.

Pozostałe dane, takie jak telefon bezpośredni do pracownika oraz adres poczty elektronicznej są wprowadzane do systemu przez Sekcję Systemów Zarządzania Uczelnią.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do społeczności