Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwarka pracowników

Dr Grzegorz Żuchowski

stanowisko: Starszy specjalista
Pełniona funkcja: Kierownik Pracowni - Pracownia Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Pełniona funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
Email: grzegorz.zuchowski@uj.edu.pl

Jednostka organizacyjna:
Pracownia Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Katedra Chemii Organicznej
Wydział Farmaceutyczny
Adres: Medyczna 9, 30-688 Kraków
telefon do jednostki: 12 620-55-09,12 620-55-10

Prosimy o sprawdzenie poprawności swoich danych. Jeżeli dane w wynikach wyszukiwania są nieaktualne lub niekompletne prosimy o kontakt z Centrum Spraw Osobowych.

Za dane dotyczące pracownika (np. tytuł, imię, ewentualnie drugie imię, nazwisko, stanowisko, funkcja) odpowiada Centrum Spraw Osobowych.

Za dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. wydział, instytut, katedra, adres jednostki, telefon do jednostki) odpowiada Dział Organizacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron