Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wprowadzanie wyników matur do systemu ERK

Polska nowa matura

W piątek 28 czerwca 2013 roku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminów maturalnych polskiej nowej matury. W związku z tym kandydaci posiadający świadectwo maturalne polskiej nowej matury zobowiązani są wprowadzić w swoich indywidualnych kontach ERK w formularzu "wyniki matury" wszystkie uzyskane procentowe wyniki z pisemnej części egzaminów maturalnych.

Uwaga: termin uzupełnienia formularza z wynikami polskiej nowej matury oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian mija w czwartek 4 lipca 2013 roku o godzinie 12:00. Jeżeli kandydat nie wprowadzi żadnego wyniku matury pisemnej, a ubiega się o przyjęcie na studia, gdzie kryterium przyjęcia są wyniki matury – wówczas jego wynik na liście rankingowej będzie wynosił 0 (zero).

Matura europejska (EB) oraz matura międzynarodowa (IB)

Kandydaci legitymujący się maturą europejską (EB) oraz maturą międzynarodową (IB) zobowiązani są z chwilą otrzymania wyników maturalnych wprowadzić w swoich indywidualnych kontach ERK w formularzu „wyniki maturalne" wszystkie uzyskane procentowe wyniki z pisemnej części egzaminów maturalnych.

Uwaga: termin uzupełnienia formularza z wynikami matur EB oraz IB oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian mija w sobotę 6 lipca 2012 roku o godzinie 12:00. W przypadku niewprowadzenia przez kandydata jakiegokolwiek wyniku matury pisemnej, dla wszystkich jego rejestracji, dla których w kwalifikacji uwzględnia się ten wyniki matury, wynik kwalifikacji będzie wynosił 0 (zero).

Data opublikowania: 28.06.2013
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron