Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na ten sam kierunek stacjonarny i niestacjonarny

Kandydatom planującym udział w rekrutacji na ten sam kierunek, ale w dwóch formach: stacjonarnej i niestacjonarnej przypominamy:

  • rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się w tym samym czasie, według tego samego harmonogramu – po ogłoszeniu list rankingowych będzie możliwość wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jedynie na te studia, gdzie pozostaną wolne miejsca,
  • należy dokonać dwóch odrębnych rejestracji na studia stacjonarne i na studia niestacjonarne oraz wnieść dwie osobne opłaty rekrutacyjne,
  • zakwalifikowanie do przyjęcia na studia stacjonarne nie ma wpływu na zakwalifikowanie do przyjęcia na studia niestacjonarne – te postępowania są odrębne, niezależne od siebie.

To oznacza, że jeśli kandydat zamierza np. brać udział w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku lekarskim i jednocześnie dokonać rejestracji na studia niestacjonarne na tym samym kierunku (w razie, gdyby nie został przyjęty na studia stacjonarne), powinien dokonać dwóch osobnych rejestracji na jedne i drugie studia oraz wnieść dwie opłaty rekrutacyjne. Po potwierdzeniu rejestracji znajdzie się na obu listach rankingowych, które zostaną ogłoszone tego samego dnia.

Data opublikowania: 28.06.2013
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron