Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie dokumentów - co, jak i kiedy?

Nie jesteś pewien, jak i kiedy składać dokumenty w rekrutacji? Poszukaj odpowiedzi na pytanie poniżej, a jeśli wciąż będziesz mieć wątpliwości, zajrzyj do sekcji "wymagane dokumenty".

Poniższe informacje dotyczą obywateli polskich ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

Kiedy powinienem dostarczyć dokumenty?

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na studia I stopnia lub jednolite magisterskie, dokumenty dostarczasz dopiero przy wpisie na studia, czyli po ogłoszeniu wyników rekrutacji i po zostaniu zakwalifikowanym do przyjęcia.

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na studia II stopnia, sprawdź, czy dla Twoich studiów nie ma wymogu dostarczenia części dokumentów już przy rejestracji! Informację znajdziesz w karcie studiów na www.erk.uj.edu.pl w zakładce "wymagane dokumenty". Niezależnie od tego, czy przesyłasz dokumenty dla potwierdzenia rejestracji, czy nie – będziesz musiał też dostarczyć dokumenty przy wpisie.

Gdzie powinienem złożyć dokumenty?

Do sekretariatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów. Adres znajdziesz na podaniu ERK oraz w karcie studiów w zakładce "adresy i telefony".

Czy mogę dokumenty dostarczyć wcześniej?

Nie, nie możemy przyjąć Twoich dokumentów, jeśli nie zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia.

Czy mogę przesłać dokumenty pocztą, kurierem lub mailem?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Dokumenty muszą zostać złożone na uczelni osobiście.

Czy ktoś może dokumenty dostarczyć za mnie?

Tak, ale najpierw powinieneś wystawić tej osobie pełnomocnictwo. Jego wzór znajdziesz w sekcji "pliki do pobrania". Pamiętaj, że pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie podpisane przez Ciebie, z dowodem tożsamości osoby upoważnionej oraz z Twoim dowodem tożsamości (lub jego kopią poświadczoną przez notariusza albo organ, który wydał dokument).

Skąd wziąć podanie ERK? Nie mogę go znaleźć na stronie.

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na studia, gdzie nie jest wymagane dostarczenie dokumentów dla potwierdzenia rejestracji (czyli na przykład na dowolne studia I stopnia czy jednolite studia magisterskie) – Twoje podanie ERK pojawi się w koncie dopiero po zakwalifikowaniu Cię do przyjęcia i wypełnieniu formularza "dane do wpisu". Znajdziesz je w zakładce "wymagane dokumenty".

Co to znaczy, że kopie dokumentów mają być uwierzytelnione? Muszę iść do notariusza?

Przy wpisie na studia należy złożyć między innymi kopie: świadectwa dojrzałości (studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie), kopię dyplomu z suplementem (studia II stopnia) i dowodu tożsamości (wszystkie studia). Kopie dokumentów podczas wpisu są uwierzytelniane przez uczelnię, to znaczy w sekretariacie, gdzie je składasz albo w Centrach Uwierzytelniania Dokumentów (CUD) w Collegium Novum lub na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ (Kampus UJ). Uwierzytelnienie jest bezpłatne.

Poprawiałem maturę. Przy wpisie powinienem przedstawić świadectwo czy aneks?

Jedno i drugie: oba dokumenty są konieczne do dokonania wpisu na studia.

Obrona była kilka dni temu, jeszcze nie mam dyplomu, co mam zrobić?

Spokojnie: uzyskaj w sekretariacie zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz o uzyskanych wynikach (średnia ze studiów, ocena z pracy dyplomowej, ocena z egzaminu dyplomowego, ocena na dyplomie), będziesz mógł złożyć je zamiast dyplomu, a dyplom donieść później.

Skończyłem szkołę / studia za granicą, moje dokumenty są w obcym języku. Czy będę miał problem z wpisem?

Niestety, wszystkie składane na uczelni dokumenty powinny albo być wydane w języku polskim, albo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czy zaświadczenie lekarskie też powinienem dostarczyć przy wpisie?

Nie, przy wpisie zostanie Ci wydane skierowanie na badania lekarskie i dopiero wtedy powinieneś iść do lekarza wykonać odpowiednie dla danego kierunku studiów badania. Zaświadczenie lekarskie jest wymagane tylko na część kierunków – informację, czy ten wymóg dotyczy interesujących Cię studiów znajdziesz w zakładce "zasady kwalifikacji" w karcie studiów w katalogu na www.erk.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 05.07.2013
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron